Ścieżka nawigacji

 •  
 •  
Strona główna

Zamówienia i dotacje

Zamówienia publiczne

Komisja korzysta z zamówień publicznych, nabywając towary i usługi, takie jak badania, pomoc techniczna, doradztwo itp., służące wsparciu jej własnych działań.

Zaproszenia do składania ofert

Większe zamówienia komercyjne są udzielane przez Komisję po publikacji zaproszeń do składania ofert, w ramach których przedsiębiorstwa ubiegają się o zamówienia publiczne. Oferty są oceniane na podstawie ściśle określonych kryteriów.

Ubieganie się o zamówienia DG ds. Sprawiedliwości: zobacz aktualne otwarte zaproszenia do składania ofert.

Wyniki zaproszeń do składania ofert DG ds. Sprawiedliwości: zobacz udzielone zamówienia.

Pełne informacje na temat wszystkich procedur przetargowych DG ds. Sprawiedliwości Wybierz wersję językową tego linka :

 • jak wziąć udział
 • odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron
 • ogłoszenie zwycięzców

Dotacje

Komisja wnosi bezpośredni wkład finansowy w postaci dotacji w funkcjonowanie projektów lub organizacji wspierających wdrażanie programów lub polityki UE.

Programy finansowania

Celem programów finansowania jest wspieranie działalności w różnych dziedzinach związanych z tematyką sprawiedliwości. Zainteresowane strony, pragnące ubiegać się o dotacje, powinny odpowiadać na zaproszenia do składania wniosków publikowane w ramach tych programów.

Zaproszenia do składania wniosków

Departamenty Komisji (Dyrekcje Generalne - DG) publikują zaproszenia do składania wniosków, zapraszając kandydatów do przedstawiania wniosków zgodnych z celami odpowiednich programów finansowania.

Sprawdź aktualne zaproszenia do składania wniosków w ramach następujących programów:

 • Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych Wybierz wersję językową tego linka 
 • Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Wybierz wersję językową tego linka 
 • Daphne III Wybierz wersję językową tego linka  (zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodych ludzi i kobiet; ochrona ofiar i zagrożonych grup),
 • Zapobieganie narkotykom i informacje na ich temat Wybierz wersję językową tego linka 
 • Prawa podstawowe i obywatelstwo Wybierz wersję językową tego linka 
 • PROGRESS Wybierz wersję językową tego linka  (zapobieganie dyskryminacji, równość płci)