Kruimelpad

 •  
 •  
Home

Opdrachten en subsidies

Openbare contracten

De Commissie gebruikt openbare contracten om goederen en diensten in te kopen - zoals onderzoeken, technische bijstand, consultancy, enz. - om haar eigen werking te ondersteunen.

Aanbestedingen

Grote commerciële contracten worden uitgeschreven door de Commissie na publicatie van "aanbestedingen", waarbij bedrijven worden uitgenodigd om mee te dingen naar openbare contracten. Aanbestedingen worden geëvalueerd volgens strikte regels.

Ding mee naar opdrachten van DG Justitie: bekijk onze huidige openbare aanbestedingen.

Resultaten van aanbestedingen van DG Justitie: bekijk onze toegekende opdrachten.

Volledige informatie over alle aanbestedingsprocedures van DG Justitie Bekijk deze link in een andere taal :

 • hoe deel te nemen
 • antwoorden op vragen van geïnteresseerde partijen
 • aankondiging van succesvolle kandidaten

Subsidies

De Commissie levert rechtstreeks financiële bijdragen in de vorm van subsidies voor projecten of organisaties die EU-programma's of beleidslijnen helpen te verwezenlijken.

Financieringsprogramma's

Er zijn financieringsprogramma's opgericht om activiteiten op een aantal gebieden van Justitie te ondersteunen. Geïnteresseerde partijen die in aanmerking willen komen voor subsidies dienen te reageren op uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die via deze programma's worden gepubliceerd.

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen

Afdelingen binnen de Commissie, bekend als directoraten-generaal (DG's) publiceren uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, waarna kandidaten voorstellen kunnen doen die overeenstemmen met de doelen van het betreffende financieringsprogramma.

Bekijk onze huidige uitnodigingen tot het indienen van voorstellen binnen de volgende programma's:

 • Civiel recht Bekijk deze link in een andere taal 
 • Strafrecht Bekijk deze link in een andere taal 
 • Daphne III Bekijk deze link in een andere taal  (bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen; bescherming van slachtoffers en kwetsbare groepen)
 • Drugspreventie en voorlichting Bekijk deze link in een andere taal 
 • Grondrechten en burgerschap Bekijk deze link in een andere taal 
 • Progress Bekijk deze link in een andere taal  (non-discriminatie, gendergelijkheid)