Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna Ewlenija

Kuntratti u Għotjiet

Kuntratti Pubbliċi

Il-Kummissjoni tuża kuntratti pubbliċi biex tixtri prodotti u servizzi - bħal studji, assistenza teknika, konsultazzjoni, eċċ. - biex issostni l-operazzjonijiet tagħha.

Sejħiet għall-offerti

Kuntratti kummerċjali kbar jingħataw mill-Kummissjoni wara l-pubblikazzjoni ta' "sejħiet għall-offerti", billi tistieden kumpaniji sabiex jikkompetu għal kuntratti pubbliċi. L-offerti jiġu evalwati skont regoli stretti.

Applika għall-kuntratti tad-DĠ għall-Ġustizzja: ara s-sejħiet miftuħa għall-offerti attwali.

Riżultati tas-sejħiet għall-offerti tad-DĠ għall-Ġustizzja: ara l-kuntratti aġġudikati tagħna.

Informazzjoni sħiħa dwar il-proċeduri għall-offerti tad-DĠ għall-Ġustizzja Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  kollha:

  • kif tipparteċipa
  • tweġibiet għal mistoqsijiet minn partijiet interessati
  • tħabbir ta' kandidati b'suċċess

Għotjiet

Il-Kummissjoni tagħmel kontribuzzjonijiet finanzjarji diretti taħt forma ta' għotjiet għal proġetti jew organizzazzjonijiet li jgħinu fl-implimentazzjoni ta' programmi jew politiki tal-UE.

Programmi ta' ffinanzjar

Programmi ta' ffinanzjar ġew stabbiliti biex jappoġġjaw attivitajiet f'numru ta' oqsma tal-Ġustizzja. Partijiet interessati li jixtiequ japplikaw għal għotjiet għandhom iwieġbu għal sejħiet għall-proposti ppubblikati taħt dawn il-programmi.

Sejħiet għall-proposti

Dipartimenti tal-Kummissjoni, magħrufa bħala Direttorati Ġenerali (DĠs), jippubblikaw sejħiet għall-proposti, li jistiednu lill-kandidati biex jippreżentaw proposti li jikkorrispondu għall-għanijiet tal-programm ta' ffinanzjar ikkonċernat.

Ara s-sejħiet attwali għall-proposti taħt il-programmi li ġejjin:

  • Ġustizzja Ċivili Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
  • Ġustizzja Kriminali Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
  • Daphne III Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  (programm li jikkumbatti l-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa; jipproteġi vittmi u gruppi f'riskju)
  • Prevenzjoni tad-Drogi u Informazzjoni Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
  • Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 
  • Progress Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  (ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, ugwaljanza bejn is-sessi)