Navigācijas ceļš

 •  
 •  
Sākums

Līgumi un dotācijas

Publiskā iepirkuma līgumi

Komisija izmanto publiskā iepirkuma līgumus, lai iegādātos preces un pakalpojumus, piemēram, pētījumus, tehnisko atbalstu, konsultācijas utt., kas paredzēti tās darbības atbalstam.

Konkursu uzaicinājumi

Lielākos tirdzniecības līgumus Komisija noslēdz pēc tam, kad publicējusi "konkursu uzaicinājumus", aicinot uzņēmumus sacensties par publiskā iepirkuma līgumiem. Konkursu pretendentus izvērtē pēc striktiem noteikumiem.

Pieteikšanās Tieslietu ĢD līgumiem: pārbaudiet mūsu šībrīža atklātos konkursu uzaicinājumus.

Tieslietu ĢD konkursu uzaicinājumu rezultāti: apskatiet mūsu piešķirtos līgumus.

Pilnīga informācija par visām Tieslietu ĢD konkursu procedūrām Izvēlieties saites tulkojumu :

 • kā piedalīties
 • atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem jautājumiem
 • paziņojumi par veiksmīgajiem kandidātiem

Dotācijas

Komisija veic tiešas finanšu iemaksas dotāciju veidā projektiem vai organizācijām, kas palīdz īstenot ES programmas vai politiku.

Finansēšanas programmas

Finansēšanas programmas tika izveidotas, lai atbalstītu aktivitātes daudzās tieslietu jomās. Ieinteresētajām personām, kas vēlas pieteikties dotāciju saņemšanai, jāatbild uz aicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas publicēti šo programmu ietvaros.

Aicinājumi iesniegt priekšlikumus

Komisijas departamenti, ko sauc par ģenerāldirektorātiem (ĢD), publicē aicinājumus iesniegt priekšlikumus, aicinot kandidātus iesniegt priekšlikumus, kas atbilst konkrētās finansēšanas programmas mērķiem.

Apskatiet mūsu pašreizējos aicinājumus iesniegt priekšlikumus šādās programmās:

 • Civiltiesības Izvēlieties saites tulkojumu 
 • Krimināltiesības Izvēlieties saites tulkojumu 
 • "Daphne III Izvēlieties saites tulkojumu " (vardarbības pret bērniem, jauniešiem un sievietēm apkarošana; upuru un riska grupu aizsardzība)
 • Narkotiku profilakse un informācija Izvēlieties saites tulkojumu 
 • Pamattiesības un pilsonība Izvēlieties saites tulkojumu 
 • Progress Izvēlieties saites tulkojumu  (nediskriminācija, dzimumu līdztiesība)