Naršymo kelias

  •  
  •  
Pradžia

Sutartys ir subsidijos

Viešosios sutartys

Komisija sudaro viešąsias sutartis įsigydama prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, tyrimus, techninę pagalbą, konsultacines paslaugas ir pan., kurių reikia Komisijos veiksmams paremti.

Konkursai

Pagrindines komercines sutartis Komisija sudaro po to, kai paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse, kuriuo įmonės kviečiamos rungtis dėl galimybės pasirašyti viešojo pirkimo sutartį. Pasiūlymai vertinami pagal griežtas taisykles.

Teikite paraiškas sutartims su Teisingumo GD sudaryti: pasidomėkite dabar vykstančiais atvirais konkursais.

Teisingumo GD konkursų rezultatai: sužinokite, su kuo sudarytos sutartys.

Išsami informacija apie visas Teisingumo GD pasiūlymų teikimo procedūras Pasirinkti šios nuorodos vertimus :

  • kaip dalyvauti
  • atsakymai į suinteresuotųjų asmenų klausimus
  • kandidatų, kuriems leista dalyvauti konkurse, paskelbimas

Subsidijos

Finansinę paramą Komisija teikia tiesiogiai - skirdama subsidijas projektams arba organizacijoms, kurios padeda įgyvendinti ES programas ar politikos kryptis.

Finansavimo programos

Finansavimo programos buvo sukurtos remti įvairių teisingumo sričių veiklai. Suinteresuotieji asmenys, norintys pateikti paraiškas subsidijoms gauti, turi atsakyti į kvietimus teikti pasiūlymus, kurie skelbiami pagal tas programas.

Kvietimai teikti pasiūlymus

Komisijos skyriai, vadinami generaliniais direktoratais (GD), skelbia kvietimus teikti pasiūlymus, atitinkančius tam tikros finansavimo programos tikslus.

Pasidomėkite dabar galiojančiais kvietimais teikti pasiūlymus pagal toliau nurodytas programas: