Cosán nascleanúna

 •  
 •  
Baile

Conarthaí agus Deontais

Conarthaí Poiblí

Baineann an Coimisiún úsáid as conarthaí poiblí chun earraí agus seirbhísí a cheannach chun tacú lena chuid oibríochtaí féin, mar shampla: staidéir, cúnamh teicniúil, comhairleacht, srl.

Glaonna ar thairiscintí

Bronnann an Coimisiún mórchonarthaí tráchtála tar éis dó "glaonna ar thairiscintí" a fhoilsiú a thugann cuireadh do chuideachtaí dul san iomaíocht le haghaidh conarthaí poiblí. Déantar tairiscintí a mheas de réir rialacha daingne.

Cuir isteach ar chonarthaí ón Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas: féach ar na glaonna oscailte ar thairiscintí atá againn faoi láthair.

Torthaí ar ghlaonna ar thairiscintí ón Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas: féach ar na conarthaí atá bronnta againn.

Gach eolas ar nósanna imeachta tairisceana na hArd-Stiúrthóireachta um Cheartais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ar fad

 • mar seo a ghlactar páirt
 • freagraí ar cheisteanna ó pháirtithe ar suim leo é
 • fógra maidir leis na hiarrthóirí ar éirigh leo

Deontais

Déanann an Coimisiún ranníocaíochtaí airgeadais mar dheontais i leith tionscadal nó eagraíochtaí a chabhraíonn chun cláir nó beartais an AE a chur i ngníomh.

Cláir maoinithe

Cuireadh cláir maoinithe ar bun chun tacú le gníomhaíochtaí i roinnt réimsí den gCeartas. Aon pháirtí ar mhaith léi iarratas ar dheontais a dhéanamh, ba chóir di freagra a thabhairt ar ghlaonna ar thairiscintí a fhoilsítear faoi na cláir seo.

Glaonna ar thairiscintí

Foilsíonn ranna an Choimisiúin, dá nglaoitear Ard-Stiúrthóireachtaí, glaonna ar thairiscintí lena dtugtar cuireadh d'iarratasóirí tograí a chur i láthair de réir chuspóirí an chlár maoinithe atá faoi chaibidil.

Féach ar ghlaonna ar thairiscintí reatha faoi na cláir seo a leanas:

 • Ceartas Sibhialta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
 • Ceartas Coiriúil Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
 • Daphne III Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (comhrac in aghaidh foréigin i gcoinne pháistí, daoine óga agus mná; íospartaigh agus grúpaí atá i mbaol a chosaint)
 • Cosc ar dhrugaí agus Faisnéis Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
 • Cearta Bunúsacha agus Saoránacht Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
 • Progress Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (gan leithcheal a dhéanamh, comhionannas inscne)