Navigatsioonitee

Avaleht

Lepingud ja toetused

Riigihankelepingud

Komisjon sõlmib riigihankelepinguid selliste kaupade ja teenuste (näiteks uuringute, tehnilise abi, nõustamise jms) ostmiseks, mida on vaja komisjoni enda tegevuse toetamiseks.

Pakkumiskutsed

Suuremad ärilepingud sõlmitakse pärast seda, kui on avaldatud "pakkumiskutse", millega kutsutakse ettevõtjaid üles riigihankelepingute sõlmimise nimel võistlema. Pakkumisi hinnatakse rangete eeskirjade alusel.

Kandideerige õigusküsimuste peadirektoraadi lepingute sõlmimisele: tutvuge käimasolevate avatud konkursikutsetega.

Õigusküsimuste peadirektoraadi hankekonkursside tulemused: vaadake sõlmitud lepinguid.

Täielik teave kõigi õigusküsimuste peadirektoraadi hankemenetluste Valige lingiga seotud tõlked  kohta:

  • kuidas osaleda
  • vastused huvitatud isikute küsimustele
  • edukaks tunnistatud kandidaatide väljakuulutamine

Toetused

Komisjon rahastab toetuste kaudu otseselt projekte või organisatsioone, mis aitavad ELi programme või poliitikaid rakendada.

Rahastamisprogrammid

Mitmetes õigusvaldkondades toimuva tegevuse toetamiseks on loodud rahastamisprogrammid. Huvitatud isikud, kes soovivad toetusi taotleda, peavad osalema kõnealuste programmide raames korraldatavatel projektikonkurssidel.

Projektikonkursid

Komisjoni osakonnad, mida nimetatakse peadirektoraatideks, avaldavad konkursikutseid, milles kutsutakse kandidaate üles esitama asjakohase rahastamisprogrammi eesmärkidele vastavaid ettepanekuid.

Tutvuge meie järgmiste programmide raames avaldatud konkursikutsetega:

  • Tsiviilõigus Valige lingiga seotud tõlked 
  • Kriminaalõigus Valige lingiga seotud tõlked 
  • Daphne III Valige lingiga seotud tõlked  (võitlus laste, noorukite ja naiste vägivaldse kohtlemise vastu; ohvrite ja riskirühmade kaitsmine)
  • Narkomaania ennetus- ja teavitustegevus Valige lingiga seotud tõlked 
  • Põhiõigused ja kodakondsus Valige lingiga seotud tõlked 
  • Progress Valige lingiga seotud tõlked  (mittediskrimineerimine, sooline võrdõiguslikkus)