Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Συμβάσεις και Επιχορηγήσεις

Δημόσιες Συμβάσεις

Η Επιτροπή συνάπτει δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών -όπως μελέτες, τεχνική συνδρομή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ.- για την εκτέλεση των λειτουργιών της.

Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών

Η Επιτροπή συνάπτει σημαντικές εμπορικές συμβάσεις έπειτα από τη δημοσίευση "προσκλήσεων υποβολής προσφορών", με τις οποίες καλεί τις εταιρείες να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση αυστηρούς κανόνες.

Υποβολή αίτησης για συμβάσεις της ΓΔ Δικαιοσύνης: δείτε τις τρέχουσες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών μας.

Αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών της ΓΔ Δικαιοσύνης: δείτε τις συναφθείσες συμβάσεις μας.

Διεξοδικές πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες υποβολής προσφορών της ΓΔ Δικαιοσύνης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου :

  • πώς να λάβετε μέρος
  • απαντήσεις σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων
  • ανακοίνωση των επιτυχόντων υποψηφίων

Επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή καταβάλλει άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές με τη μορφή επιχορηγήσεων έργων ή οργανισμών που βοηθούν στην υλοποίηση προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Προγράμματα χρηματοδότησης

Προγράμματα χρηματοδότησης έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία σχετικά με τη δικαιοσύνη. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης οφείλουν να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Υπηρεσίες της Επιτροπής, γνωστές ως Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), δημοσιεύουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καλώντας τους υποψηφίους να παρουσιάσουν προτάσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους του εκάστοτε προγράμματος χρηματοδότησης.

Δείτε τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των ακόλουθων προγραμμάτων:

  • Πολιτική δικαιοσύνη Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
  • Ποινική δικαιοσύνη Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
  • Δάφνη III Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  (καταπολέμηση της βίας σε βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, και προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου)
  • Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
  • Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
  • Πρόοδος Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  (καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα των φύλων)