Sti

Forside

Kontrakter og tilskud

Offentlige kontrakter

Kommissionen indgår offentlige kontrakter, når den køber varer og tjenesteydelser. Der kan være tale om undersøgelser, teknisk rådgivning osv. i forbindelse med varetagelsen af dens egne aktiviteter.

Udbud

Kommissionen tildeler vigtige kontrakter til virksomheder, der som led i udbudsbekendtgørelser konkurrerer om offentlige kontrakter. Udbud evalueres på grundlag af strenge regler.

Søg efter kontrakter med GD Retlige Anliggender: hold øje med vores igangværende åbne indkaldelser af udbud.

Resultater af udbud fra GD Retlige Anliggender: hold øje med vores tildelte kontrakter.

Komplet information om alle udbudsprocedurer for GD Retlige Anliggender Vælg oversættelse af det forrige link :

  • sådan byder man
  • svar på spørgsmål fra interesserede parter
  • meddelelser om kontrakttildeling

Tilskud

Projekter og organisationer, der bidrager til at gennemføre EU's programmer eller politikker, kan få direkte tilskud fra Kommissionen.

Støtteprogrammer

Der er oprettet støtteprogrammer, der skal yde støtte til aktiviteterne på en række områder inden for retlige anliggender. Interesserede parter kan ansøge om tilskud ved at svare på de indkaldelser af forslag, der er offentliggjort for disse programmer.

Indkaldelser af forslag

Kommissionens afdelinger - bedre kendt som generaldirektorater (GD) -offentliggør indkaldelser af forslag, hvor potentielle leverandører inviteres til at indsende forslag, der lever op til målsætningerne i det pågældende støtteprogram.

Hold øje med vores igangværende indkaldelser af forslag under følgende programmer: