Cesta

Úvod

Zakázky a granty

Veřejné zakázky

Komise používá veřejné zakázky pro nákup zboží a služeb - například studií, technické pomoci, poradenství atd. - na podporu vlastních činností.

Výzvy k předkládání nabídek

Významné obchodní zakázky Komise uděluje po zveřejnění " výzev k předkládání nabídek", kterými jsou firmy zvány k soutěži o veřejné zakázky. Nabídky se vyhodnocují podle přísných pravidel.

Pokud se chcete ucházet o zakázky GŘ pro spravedlnost: podívejte se na naše otevřené výzvy k předkládání nabídek.

Výsledky výzev k předkládání nabídek GŘ pro spravedlnost: podívejte se na naše udělené zakázky.

Úplné informace o všech nabídkových řízeních GŘ pro spravedlnost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu :

  • jak se zúčastnit
  • odpovědi na otázky zainteresovaných stran
  • oznámení úspěšných kandidátů

Granty

Komise přímo finančně přispívá ve formě grantů na projekty nebo organizacím, které pomáhají provádět programy či politiky EU.

Finanční programy

Finanční programy byly vytvořeny na podporu činností v řadě oblastí spravedlnosti. Zainteresované strany, které chtějí zažádat o grant, by měly reagovat na výzvu k předkládání návrhů zveřejněných v rámci těchto programů.

Výzvy k předkládání návrhů

Oddělení Komise, označovaná jako generální ředitelství (GŘ), zveřejňují výzvy k předkládání návrhů a zvou kandidáty, aby předložili návrhy odpovídající cílům daného finančního programu.

Podívejte se na naše aktuální výzvy k předkládání návrhů v rámci následujících programů:

  • Občanské soudnictví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
  • Trestní soudnictví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
  • Daphne III Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  (boj proti násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách; ochrana obětí a ohrožených skupin)
  • Drogová prevence a informovanost o drogách Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
  • Základní práva a občanství Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
  • Progress Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  (nediskriminace, rovnost žen a mužů)