Навигационна пътека

 •  
 •  
Начало

Договори и безвъзмездна помощ

Договори за обществени поръчки

Комисията възлага договори за обществени поръчки за закупуването на стоки и предоставянето на услуги, сред които такива за изследвания, техническа помощ, консултантски услуги и т.н. с цел улесняване на своята дейност.

Покани за участие в търгове

Големите търговски договори се възлагат от Комисията на изпълнители след публикуването на обявления за търгове, отправящи покана към компании за подаване на конкурентни оферти за спечелването на договори за обществени поръчки. Кандидатите се оценяват съгласно набор от строги правила.

Кандидатствайте за търгове, обявени от ГД "Правосъдие": проверете текущите покани за участие в открити търгове.

Резултати от тръжните процедури, организирани от ГД "Правосъдие": проверете списъка на възложените договори.

Изчерпателна информация относно всички тръжни процедури на ГД "Правосъдие" Избор на превод за предходната връзка :

 • Начини за участие
 • Въпроси и отговори до заинтересованите страни
 • Оповестяване на спечелилите кандидати

Безвъзмездна помощ

Комисията предоставя пряка финансова помощ под формата на безвъзмездни средства за проекти или организации в подкрепа на изпълнението на програмите и политиките на ЕС.

Програми за финансиране

Целта на програмите за финансиране е оказването на подкрепа за изпълнението на дейности в различни области на правосъдието. Заинтересованите страни могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ чрез подаване на предложения в отговор на поканите за представяне на предложения по линия на тези програми.

Покани за представяне на предложения

Отделите на Комисията, известни като генерални дирекции (ГД) публикуват покани за представяне на предложения, като към кандидатите се отправят покани за представяне на предложения, отговарящи на целите на съответната програма за финансиране.

Проверете текущите покани за представяне на предложения по линия на следните програми:

 • Гражданско правосъдие Избор на превод за предходната връзка 
 • Наказателно правосъдие Избор на превод за предходната връзка 
 • Дафне III Избор на превод за предходната връзка  (борба с насилието над децата, младежите и жените и за защита на жертвите и рисковите групи)
 • Информация и превенция на наркотиците Избор на превод за предходната връзка 
 • Основни права и гражданство Избор на превод за предходната връзка 
 • Програма "Прогрес" Избор на превод за предходната връзка  (недискриминация, равенство между половете)