Navigacijska pot

Povejte svoje mnenje!

Prispevajte k oblikovanju evropske politike za pravosodje - udeležite se javnih posvetovanj!

Pri razvoju politike in zakonodaje se Evropska komisija posvetuje z državljani in interesnimi skupinami po vsej Uniji s pomočjo javnih posvetovanj.

Vaše mnenje o časovnicah in začetnih ocenah učinka

Časovnice in začetne ocene učinka obveščajo o novih pobudah, vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti zakonodaje, ki jih načrtuje Komisija. Svoje mnenje lahko izrazite že v začetni fazi dela na teh pobudah Komisije.

Povejte svoje mnenje

Vsa prejeta mnenja

Preverite trenutna javna posvetovanja:

Povejte svoje mnenje na javnih posvetovanjih, ki že potekajo. Najdete lahko tudi podrobnosti prejšnjih javnih posvetovanj, vključno z odzivi in ukrepi, ki so sledili.

Za popoln pregled javnih posvetovanj, ki jih organizira Evropska komisija, glejte "Vaš glas v Evropi". Naročite si lahko tudi na elektronska obvestila o novih časovnih načrtih in odprtih javnih posvetovanjih.

Prispevki organizacij: povejte nam o sebi!

Tako posamezniki kot organizacije (nevladne organizacije, trgovinska združenja in komercialna podjetja itd.) so vabljeni, da sodelujejo na javnih posvetovanjih. Vendar zaradi preglednosti organizacije pozivamo, da javnosti predstavijo relevantne informacije o sebi tako, da se prijavijo v Register zastopnikov interesov in se zavežejo k upoštevanju Kodeksa ravnanja.

Registrirane organizacije

Vaš prispevek bo upoštevan kot mnenje vaše organizacije, če navedete ime in naslov svoje organizacije in ID številko registraciji na prvi strani svojega prispevka.

Neregistrirane organizacije

Prosimo, registrirajte se! Nato oddajte svoj prispevek kot registrirana organizacija. Če se organizacija ne odloči za prijavo, bomo njen prispevek objavili kot prispevek posameznika. (Za več informacij si oglejte Sporočilo o standardih posvetovanj in Sporočilo o nadgradnji pobude za preglednost v Evropi.)