Cale de navigare

Exprimaţi-vă punctul de vedere!

Contribuiţi la conturarea politicii europene în domeniul justiţiei - răspundeţi la consultările publice.

În cadrul conceperii de politici şi legi, Comisia Europeană organizează consultări publice, pentru a se consulta pe larg cu cetăţenii UE şi cu părţile interesate.

Comentarii cu privire la foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului

Foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului oferă informații în legătură cu noile inițiative, evaluări și verificări ale adecvării realizate de către Comisie. Aveți posibilitatea de a vă exprima opinia chiar din momentul în care Comisia începe să lucreze la aceste inițiative.

Trimiteți-ne comentariile dumneavoastră!

Toate comentariile primite

Aici puteţi vedea consultările publice curente:

Exprimaţi-vă punctul de vedere în cadrul consultărilor în curs de desfăşurare. De asemenea, puteţi găsi detalii privind consultările publice anterioare, inclusiv reacţiile primite şi acţiunile întreprinse ca urmare a acestora.

Pentru o trecere în revistă completă a consultărilor publice lansate de Comisia Europeană, consultaţi "Vocea ta în Europa".

Contribuţii din partea organizaţiilor: povestiţi-ne despre dumneavoastră!

Atât persoanele fizice, cât şi organizaţiile (ONG-uri, asociaţii comerciale şi întreprinderi comerciale etc.) sunt invitate să participe la consultările publice. Totuşi, în vederea asigurării transparenţei, organizaţiile sunt invitate să ofere publicului informaţii relevante despre organizaţia în sine, înregistrându-se în Registrul reprezentanţilor grupurilor de interese şi acceptând Codul de Conduită al acestuia.

Organizaţiile înregistrate

Contribuţia dumneavoastră va fi considerată ca reprezentând opiniile organizaţiei dumneavoastră, cu condiţia să menţionaţi numele şi adresa organizaţiei şi numărul dumneavoastră de înregistrare pe prima pagină a contribuţiei.

Organizaţii neînregistrate

Vă rugăm să vă înregistraţi chiar acum! Trimiteţi apoi contribuţia dumneavoastră în calitate de organizaţie înregistrată. Dacă o organizaţie decide să nu se înregistreze, contribuţia sa va fi publicată cu titlu de contribuţie individuală. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi Comunicarea privind standardele de consultare şi Comunicarea privind completarea Iniţiativei europene în materie de transparenţă.)