Ścieżka nawigacji

Wypowiedz się!

Pomóż w kształtowaniu europejskiej polityki w dziedzinie sprawiedliwości - weź udział w konsultacjach społecznych

Opracowując politykę i prawodawstwo, Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje społeczne z obywatelami UE oraz zainteresowanymi stronami.

Informacje zwrotne na temat planów działania oraz wstępnej oceny skutków

Plany działania i wstępne oceny skutków zawierają informacje na temat nowych inicjatyw, ocen oraz kontroli sprawności przepisów, jakie Komisja planuje zrealizować. Od chwili gdy Komisja rozpoczyna prace nad tymi inicjatywami, obywatele mogą przekazywać jej swoje uwagi i komentarze.

Wyraź swoją opinię!

Wszystkie otrzymane informacje zwrotne

Sprawdź, jakie konsultacje społeczne trwają:

Wypowiedz się w ramach trwających konsultacji. Możesz też zapoznać się z informacjami o poprzednich konsultacjach społecznych, w tym o uzyskanych odpowiedziach i działaniach podjętych w związku z nimi.

Pełny przegląd konsultacji społecznych, zainicjowanych przez Komisję Europejską, można znaleźć na stronie "Twój głos w Europie".

Wkład ze strony organizacji: opowiedz nam o sobie!

Udział w konsultacjach społecznych mogą brać zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe, przedsiębiorstwa itp.). Aby jednak zapewnić przejrzystość, organizacje powinny udostępnić społeczeństwu stosowne informacje na swój temat, rejestrując się w rejestrze grup interesu i zobowiązując się do przestrzegania jego kodeksu postępowania.

Organizacje zarejestrowane

Opinia zostanie wzięta pod uwagę jako pogląd Państwa organizacji pod warunkiem podania nazwy i adresu organizacji oraz jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze, które należy umieścić na pierwszej stronie przedkładanej opinii.

Organizacje niezarejestrowane

Zachęcamy do rejestracji i przedłożenia swojej opinii już jako zarejestrowana organizacja. Jeżeli organizacja nie podejmie decyzji o rejestracji, jej opinia zostanie opublikowana jako opinia indywidualna (dodatkowe informacje znajdują się w komunikacie w sprawie standardów konsultacji oraz w komunikacie w sprawie działań następczych w związku z europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości).