Ścieżka nawigacji

Wypowiedz się!

Pomóż w kształtowaniu europejskiej polityki w dziedzinie sprawiedliwości - weź udział w konsultacjach społecznych

Opracowując politykę i prawodawstwo, Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje społeczne z obywatelami UE oraz zainteresowanymi stronami.

Sprawdź, jakie konsultacje społeczne trwają:

Wypowiedz się w ramach trwających konsultacji. Możesz też zapoznać się z informacjami o poprzednich konsultacjach społecznych, w tym o uzyskanych odpowiedziach i działaniach podjętych w związku z nimi.

Pełny przegląd konsultacji społecznych, zainicjowanych przez Komisję Europejską, można znaleźć na stronie "Twój głos w Europie".

Wkład ze strony organizacji: opowiedz nam o sobie!

Udział w konsultacjach społecznych mogą brać zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe, przedsiębiorstwa itp.). Aby jednak zapewnić przejrzystość, organizacje powinny udostępnić społeczeństwu stosowne informacje na swój temat, rejestrując się w rejestrze grup interesu i zobowiązując się do przestrzegania jego kodeksu postępowania.

Organizacje zarejestrowane

Opinia zostanie wzięta pod uwagę jako pogląd Państwa organizacji pod warunkiem podania nazwy i adresu organizacji oraz jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze, które należy umieścić na pierwszej stronie przedkładanej opinii.

Organizacje niezarejestrowane

Zachęcamy do rejestracji i przedłożenia swojej opinii już jako zarejestrowana organizacja. Jeżeli organizacja nie podejmie decyzji o rejestracji, jej opinia zostanie opublikowana jako opinia indywidualna (dodatkowe informacje znajdują się w komunikacie w sprawie standardów konsultacji oraz w komunikacie w sprawie działań następczych w związku z europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości).