Kruimelpad

Geef uw mening!

Help mee om het Europese justitiebeleid vorm te geven - reageer op openbare raadplegingen.

Bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving overlegt de Europese Commissie uitgebreid met EU-burgers en belanghebbenden via openbare raadplegingen.

Reageren op routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen

De Commissie publiceert routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen om nieuwe initiatieven, evaluaties en geschiktheidscontroles aan te kondigen. Zodra de Commissie een nieuw initiatief lanceert, kan iedereen feedback geven.

Geef uw mening!

Alle reacties

Bekijk de huidige openbare raadplegingen:

Geef uw mening via de momenteel lopende raadplegingen. U kunt ook meer informatie vinden over vorige openbare raadplegingen, inclusief de ontvangen antwoorden en de te nemen acties.

Voor een volledig overzicht van openbare raadplegingen die zijn gestart door de Europese Commissie, zie 'Uw stem in Europa'. U kunt zich ook abonneren zodat u automatisch via e-mail geïnformeerd wordt over nieuwe strategienota's en openbare raadplegingen.

Bijdragen van organisaties: vertel ons over uzelf!

Zowel van afzonderlijke personen als van organisaties (ngo's, handelsverenigingen en commerciële ondernemingen, enz.) zijn bijdragen aan openbare raadplegingen welkom. Met het oog op transparantie wordt organisaties echter wel gevraagd om het publiek te informeren over zichzelf door zich in te schrijven in het Register van belangenvertegenwoordigers en de Gedragscode ervan te onderschrijven.

Geregistreerde organisaties

Uw bijdrage zal worden beschouwd als de mening van uw organisatie, op voorwaarde dat u de naam en het adres van uw organisatie en uw ID-nummer uit het register vermeldt op de eerste pagina van uw bijdrage.

Niet-geregistreerde organisaties

Schrijf u nu in! Verstuur vervolgens uw bijdrage als geregistreerde organisatie. Als een organisatie beslist om zich niet te registreren, wordt de bijdrage gepubliceerd als bijdrage van een individu. (Raadpleeg voor meer informatie de mededeling over minimumnormen voor raadpleging en de mededeling over de follow-up van het Europees transparantie-initiatief).