Navigācijas ceļš

Izsakiet savu viedokli!

Palīdziet veidot Eiropas politiku tiesiskuma jomā - piedalieties sabiedriskajā apspriešanā.

Izstrādājot politiku un tiesību aktus, Eiropas Komisija plaši apspriežas ar ES pilsoņiem un ieinteresētajām personām, organizējot sabiedrisko apspriešanu.

Atsauksmes par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Tā sauktajos ceļvežos (roadmaps) un sākontējos ietekmes novērtējumos sabiedrību informē par jaunām iniciatīvām, kā arī izvērtēšanu un atbilstības pārbaudēm, ko ieplānojusi Eiropas Komisija. Jums ir iespēja sniegt atsauksmes, jau no paša sākuma paužot savu viedokli par Komisijas darbu pie šīm iniciatīvām.

Sniedziet atsauksmes!

Visas saņemtās atsauksmes

Apskatiet, kādas sabiedriskās apspriešanas notiek pašreiz:

Izsakiet savu viedokli pašreiz notiekošajās sabiedriskajās apspriešanās. Jūs varat arī atrast sīku informāciju par iepriekšējām sabiedriskajām apspriešanām, tostarp saņemtajām atbildēm un veiktajām turpmākajām darbībām.

  • Visas sabiedriskās apspriešanas

Lai iegūtu pilnīgu pārskatu par Eiropas Komisijas uzsāktajām sabiedriskajām apspriešanām, skatīt "Jūsu balss Eiropā". Jūs varat arī abonēt paziņojumus par nesen publicētiem ceļvežiem (roadmaps) un sabiedriskajām apspriešanām. Tos jums sūtīs uz e-pastu.

Ieguldījums no organizāciju puses: pastāstiet mums par sevi!

Sabiedriskajā apspriešanā tiek aicinātas piedalīties gan privātpersonas, gan organizācijas (NVO, tirdzniecības asociācijas un komercuzņēmumi, utt.). Taču, lai nodrošinātu pārredzamību, organizācijas tiek aicinātas sniegt sabiedrībai attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un parakstoties uz rīcības kodeksu.

Reģistrētas organizācijas

Jūsu ieraksts tiks uzskatīts par jūsu organizācijas viedokli, ja pirmajā sava ieraksta lapā norādīsiet savas organizācijas nosaukumu un adresi, kā arī reģistra ID numuru.

Nereģistrētas organizācijas

Lūdzu, Reģistrējieties tagad! Pēc tam veiciet ierakstu kā reģistrēta organizācija. Ja organizācija izlemj nereģistrēties, tās ierakstu publicēs kā privātpersonas ierakstu. (Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, iepazīstieties ar Paziņošanas un apspriešanas standartiem un Paziņojumu par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pārredzamības iniciatīvu).