Naršymo kelias

Pareikškite savo nuomonę!

Padėkite formuoti Europos teisingumo politiką - dalyvaukite viešosiose konsultacijose

Kurdama politikos programas ir teisės aktus Europos Komisija per viešąsias konsultacijas daug tariasi su ES piliečiais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis.

Atsauksmes par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Tā sauktajos ceļvežos (roadmaps) un sākontējos ietekmes novērtējumos sabiedrību informē par jaunām iniciatīvām, kā arī izvērtēšanu un atbilstības pārbaudēm, ko ieplānojusi Eiropas Komisija. Jums ir iespēja sniegt atsauksmes, jau no paša sākuma paužot savu viedokli par Komisijas darbu pie šīm iniciatīvām.

Sniedziet atsauksmes!

Visas saņemtās atsauksmes

Atsiliepimai apie planus ir įžanginius poveikio poveikio vertinimus

Planais ir įžanginiais poveikio vertinimais informuojama apie Europos Komisijos planuojamas naujas iniciatyvas, vertinimus ir tinkamumo patikras. Galite pateikti atsiliepimą ir iš pat pradžių pareikšti nuomonę apie Komisijos darbą, susijusį su šiomis iniciatyvomis.

Pateikite atsiliepimą

Visi gauti atsiliepimai

Pasidomėkite vykstančiomis viešosiomis konsultacijomis:

Pareikškite savo nuomonę per šiuo metu rengiamas konsultacijas. Taip pat galite susirasti informacijos apie jau vykusias viešąsias konsultacijas, sužinoti, kokią reakciją jos sukėlė ir kokių veiksmų buvo imtasi po jų.

Išsami viešųjų konsultacijų, kurias yra pradėjusi Europos Komisija, apžvalga pateikiama skyriuje "Jūsų balsas Europoje". Taip pat galite prenumeruotis ir e. paštu gauti informaciją apie naujus paskelbtus veiksmų planus ir atviras viešas konsultacijas.

Organizacijų įnašas: papasakokite apie save!

Prie viešųjų konsultacijų gali prisidėti ir individualūs asmenys, ir organizacijos (NVO, prekybos asociacijos, komercinės įmonės ir t. t.). Tačiau skaidrumo sumetimais organizacijos skatinamos pateikti visuomenei tam tikros informacijos apie save, todėl turi užsiregistruoti Interesų grupių atstovų registre ir sutikti laikytis jo elgesio kodekso.

Registruotos organizacijos

Jūsų nuomonė bus išreikštu jūsų organizacijos požiūriu, jeigu pirmame savo nuomonės puslapyje nurodysite savo organizacijos pavadinimą, adresą ir savo registro identifikavimo numerį.

Neregistruotos organizacijos

Užsiregistruokite dabar! Tada pateikite savo kaip registruotos organizacijos nuomonę. Jei organizacijai nusprendžia nesiregistruoti, jos nuomonė skelbiama kaip individualaus asmens nuomonė. (Daugiau informacijos rasite skyriuose Komunikatas dėl konsultavimo standartų ir Komunikatas dėl Europos skaidrumo tolesnių veiksmų).