Cosán nascleanúna

Cuir do thuairim in iúl!

Cabhraigh linn Beartas Ceartais na hEorpa a mhúnlú - tabhair freagra ar chomhairliúcháin phoiblí.

Agus é i mbun beartas agus reachtaíocht a fhorbairt téann an Coimisiún Eorpach i gcomhairle le saoránaigh agus páirtithe leasmhara AE go forleathan trí chomhairliúcháin phoiblí a chur ar siúl.

Aiseolas maidir le treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh

Tugann Treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh eolas faoi thionscnaimh, meastóireachtaí agus seiceálacha oiriúnachta nua atá beartaithe ag an gCoimisiún. Tá an deis ann duitse do thuairimí a chur in iúl don Choimisiún ón uair a thosaíonn sé ar na tionscnaimh sin.

Aiseolas a thabhairt

Gach aiseolas

Faigh amach cad iad na comhairliúcháin phoiblí atá ar siúl:

Cuir do thuairim in iúl i gcomhairliúcháin phoiblí atá ar siúl faoi láthair. Is féidir teacht ar shonraí faoi chomhairliúcháin a bhí ar siúl roimhe seo, freagraí agus gníomhartha leantacha san áireamh.

Chun forbhreathnú iomlán a fháil ar na comhairliúcháin phoiblí atá curtha ar siúl ag an gCoimisiún Eorpach féach ar 'Do Ghuthsa san Eoraip'. Is féidir leat clárú freisin chun eolas a fháil trí ríomhphost faoi threochláir nuafhoilsithe agus comhairliúcháin phoiblí oscailte.

Tuairimí ó Eagraíochtaí: inis dúinn fút féin!

Fáilteofar roimh thuairimí ó dhaoine aonair agus ó eagraíochtaí araon (Eagraíochtaí neamh-rialtasacha, comhghrúpaí trádála agus fiontair thráchtála, srl.) sna comhairliúcháin phoiblí. Ar mhaithe le trédhearcacht tugtar cuireadh d'eagraíochtaí áfach, eolas ábhartha fúthu féin a thabhairt don bpobal. Chuige seo ní gá ach clárú sa Chlár d'Ionadaithe Leasa agus a n-ainmneacha a chur leis an gCód Iompair.

Eagraíochtaí cláraithe

Breathnófear ar do thuairim mar thuairim d'eagraíochta ar choinníoll go luann tú ainm agus seoladh d'eagraíochta agus a hUimhir Chláir ar an gcéad leathanach de do dhréacht.

Eagraíochtaí nach bhfuil cláraithe

Cláraigh anois, le do thoil! Ansin cuirigí isteach bhur ndréacht mar eagraíocht chláraithe. Má dhéanann eagraíocht cinneadh gan clárú foilseofar a tuairim mar thuairim duine aonair. (Chun teacht ar a thuilleadh eolais féach ar an Teachtaireacht um Chaighdeáin Chomhairliúcháin agus ar an Teachtaireacht um obair leantach maidir leis an Tionscnamh Eorpach um Thrédhearcacht ).