Navigatsioonitee

Öelge sõna sekka!

Aidake kujundada Euroopa õiguspoliitikat - osalege avalikel aruteludel!

Poliitika ja õigusaktide väljatöötamisel konsulteerib Euroopa Komisjon põhjalikult ELi kodanike ja sidusrühmadega, korraldades avalikke arutelusid.

Tutvuge käimasolevate avalike aruteludega:

Öelge sõna sekka käimasolevate arutelude kaudu. Samuti leiate teavet varasemate avalike arutelude kohta, sealhulgas saadud vastused ja võetud järelmeetmed.

Kui soovite täielikku ülevaadet Euroopa Komisjoni algatatud avalike arutelude kohta, siis vaadake rubriiki 'Teie hääl Euroopas'. Võite tellida teavet uute avaldatud tegevuskavade ja avatud arutelude kohta ka e-posti teel.

Organisatsioonide osalus: rääkige meile endast!

Avalikes aruteludes oodatakse osalema nii üksikisikuid kui ka organisatsioone (valitsusväliseid organisatsioone, kutseühinguid, äriettevõtteid, jne). Läbipaistvuse huvides palutakse organisatsioonidel siiski anda avalikkusele enda kohta asjakohast infot, registreerides ennast huvide esindajate registris ja kinnitades selle tegevusjuhendi.

Registreeritud organisatsioonid

Kui märgite oma arvamuse esilehele oma organisatsiooni nimetuse ja aadressi ning registrikoodi, siis käsitatakse teie arvamust teie organisatsiooni seisukohana.

Registreerimata organisatsioonid

Palun registreerige kohe! Seejärel esitage oma arvamus registreeritud organisatsiooni nimel. Kui organisatsioon otsustab mitte registreeruda, siis avaldatakse selle arvamus üksikisiku arvamusena. (Põhjalikuma teabe saamiseks tutvuge konsulteerimisnõudeid käsitleva teatisega ja Euroopa läbipaistvusalgatuse järelmeetmeid käsitleva teatisega).