Διαδρομή πλοήγησης

Πείτε τη γνώμη σας!

Συμβάλετε στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δικαιοσύνη - λάβετε μέρος στις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Κατά τη διαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται σε ευρεία κλίμακα τους πολίτες της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων.

Σχόλια για τους χάρτες πορείας και τις αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων

Οι «χάρτες πορείας» και οι «αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων» πληροφορούν για τις νέες πρωτοβουλίες, αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας ήδη από την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών.

Στείλτε τα σχόλιά σας

Όλα τα σχόλια που λαμβάνουμε

Δείτε τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε εξέλιξη:

Πείτε μας τη γνώμη σας μέσω των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορείτε επίσης να βρείτε στοιχεία για προηγούμενες δημόσιες διαβουλεύσεις, περιλαμβανομένων απαντήσεων που λάβαμε και δράσεων με τις οποίες ανταποκριθήκαμε.

Για μια πλήρη επισκόπηση των δημόσιων διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπε "Η Φωνή σας στην Ευρώπη". Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε με ηλεκτρονικό μήνυμα πληροφορίες σχετικά με τους νέους χάρτες πορείας και τις ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις.

Συνεισφορές από οργανισμούς: πείτε μας για σας!

Στις δημόσιες διαβουλεύσεις είναι ευπρόσδεκτη η συνεισφορά τόσο μεμονωμένων ατόμων όσο και οργανισμών (ΜΚΟ, επαγγελματικών ενώσεων και εμπορικών επιχειρήσεων, κλπ.). Ωστόσο, για χάρη της διαφάνειας, οι οργανισμοί καλούνται να παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους, με την εγγραφή τους στο μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων και τη δέσμευσή τους από τον κώδικα δεοντολογίας του.

Εγγεγραμμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά σας θα θεωρηθεί ότι απηχεί την άποψη του οργανισμού σας, εφόσον δηλώσετε την ονομασία και τη διεύθυνσή του, καθώς και τον κωδικό εγγραφής σας στην πρώτη σελίδα της συνεισφοράς σας.

Μη εγγεγραμμένοι οργανισμοί

Παρακαλώ, Εγγραφείτε τώρα! Κατόπιν στείλετε τη συνεισφορά σας ως εγγεγραμμένος οργανισμός. Αν ένας οργανισμός αποφασίσει να μην εγγραφεί, η συνεισφορά του θα δημοσιευτεί ως εάν επρόκειτο για μεμονωμένο άτομο. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις προδιαγραφές διαβουλεύσεων και την ανακοίνωση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια).