Cesta

Vyjádřete svůj názor!

Přispějte k utváření evropské politiky v oblasti spravedlnosti - využijte možnosti veřejných konzultací.

Při rozvíjení politiky a právních předpisů Evropská komise široce využívá možnosti konzultací s občany EU a zúčastněnými subjekty prostřednictvím veřejných konzultací.

Připomínky týkající se plánů a cestovních map a počátečních posouzení dopadů

V ,plánechʻ a ,cestovních mapáchʻ (roadmaps) a ,prvotních posouzeních dopaduʻ Komise informuje o nových plánovaných iniciativách, hodnoceních a kontrolách účelnosti stávající legislativy. A vy máte možnost se k nim vyjádřit. Připomínky můžete Komisi zasílat už na samotném počátku práce Komise na daných iniciativách.

Zaslat připomínky

Vaše připomínky a náměty

Podívejte se na probíhající veřejné konzultace:

Vyjádřete svůj názor prostřednictvím probíhajících konzultací. Můžete také nalézt podrobnosti o dřívějších veřejných konzultacích, včetně obdržených reakcí a následných kroků.

Úplný přehled veřejných konzultací zahájených Evropskou komisí najdete na stránce Váš hlas v Evropě. Také se můžete přihlásit k e-mailovému odběru informací o nově zveřejněných plánech a otevřených veřejných konzultacích.

Příspěvky od organizací: řekněte nám o sobě!

Ve veřejných konzultacích mohou přispívat jednotlivci i organizace (nevládní organizace, odborová sdružení a komerční podniky atd.). Nicméně pro zajištění transparentnosti mohou organizace o sobě poskytnout veřejnosti relevantní informace tak, že se zaregistrují do rejstříku zástupců zájmových skupin a přihlásí se k příslušnému kodexu chování.

Registrované organizace

Váš příspěvek bude považován za názor vaší organizace, pokud na první straně vašeho příspěvku uvedete název a adresu organizace a ID rejstříku.

Neregistrované organizace

Zaregistrujte se prosím! Potom poskytněte svůj příspěvek jako registrovaná organizace. Pokud se organizace rozhodne nezaregistrovat se, její příspěvek bude uveřejněn jako příspěvek jednotlivce. (Další informace najdete ve Sdělení o normách pro konzultace a Sdělení o opatřeních vyvozených z Evropské iniciativy pro transparentnost).