Навигационна пътека

Изразете мнението си!

Дайте своя принос за оформянето на европейската политика в областта на правосъдието - включете се в обществените консултации.

В процеса на разработване на политики и законодателство, Европейската комисия се допитва до гражданите на ЕС и други заинтересовани страни в рамките на широки обществени консултации.

Мнения във връзка с пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване

„Пътни карти“ и „Оценки на въздействието от етапа на създаване“ информират за нови инициативи, оценки и проверки за пригодност, планирани от Комисията. Можете да изпратите коментари, като изразите вижданията си, от самото начало на работата на Комисията по тези инициативи.

Кажете си мнението!

Всички получени коментари

Запознайте се с текущите обществени консултации:

Изразете своето мнение в рамките на текущите обществени консултации. Можете да намерите и подробна информация относно минали обществени консултации, включително получени становища и предприети последващи действия.

За пълен преглед на обществените консултации, инициирани от Европейската комисия, моля, посетете "Вашият глас в Европа". Можете да се абонирате и за получаване на информация за новопубликувани пътни карти и отворени обществени консултации по електронната поща.

Становища на организации: разкажете ни са себе си!

В рамките на обществените консултации ще се радваме да получим мнения и становища както от отделни лица, така и от организации (НПО, търговски асоциации, предприятия и т.н.). Въпреки това, в интерес на прозрачността, организациите е необходимо да предоставят информация за своята дейност чрез регистрация в Регистъра на представителите на интереси, като в допълнение предоставят своето съгласие да се придържат към Кодекса за добро поведение.

Регистрирани организации

Вашият принос ще бъде счетен за представителен израз на становището на Вашата организация ако на първа страница на изразеното становище посочите наименованието и адреса на организацията и номера, под който е регистрирана.

Нерегистрирани организации

Моля, не отлагайте регистрацията! След като направите това, изпратете ни своето становище като регистрирана организация. В случай че организация вземе решение да не се регистрира, нейният принос няма да бъде публикуван под формата на индивидуално становище. (За допълнителна информация, моля, запознайте се със Съобщението относно стандартите за провеждане на консултации и Съобщението относно проследяването на Европейската инициатива за прозрачност).