Sökväg

Nu finns nytt material om löneskillnaden mellan kvinnor och män

02-03-2012

Ett nytt webbklipp som visar det absurda i löneskillnader mellan kvinnor och män finns nu tillgängligt på den här webbplatsen. Vi vill be dig vidarebefordra detta till dina kontakter för att bidra till att säkerställa att det når ut till en bred allmänhet.

Dessutom finns en broschyr, som utforskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män, dess orsaker och varför det är viktigt att få bukt med dem. Denna är också tillgänglig på 22 EU-språk. Dessutom finns nya affischer som kan hämtas och skrivas ut och en frågelek med flervalsfrågor för att förklara löneskillnaden mellan könen inom EU, inklusive dess orsaker och påverkan på kvinnors liv. Det här verktyget skulle kunna användas under en utbildning om löneskillnaden mellan kvinnor och män eller i en informationsmonter under ett evenemang.

Webbplatsen för kampanjen har även uppdaterats med de senaste framstegen när det gäller likvärdiga löner och ny information som är riktad till organisationer som arbetar inom jämställdhetsområdet. Detta nya avsnitt erbjuder detaljerad information om olika sätt att bidra till att få bort löneklyftan mellan män och kvinnor, inklusive kollektivavtal och åtgärder som vidtas av sociala samarbetspartners, samt de verktyg som finns att tillgå för att hjälpa arbetsgivare och –tagare att se om det förekommer löneskillnader mellan kvinnor och män.