Navigačný riadok

Nové materiály o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi sú teraz dostupné

02-03-2012

Nový internetový videoklip, ktorý zvýrazňuje nezmyselnosť rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, je teraz spolu s novými materiálmi dostupný na tejto webovej stránke. Vyzývame vás, aby ste ho rozposlali svojim známym a pomohli nám zaistiť, aby sa dostal k širokému publiku.

Medzi ďalšími materiálmi nájdete príručku skúmajúcu rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, ich príčiny a výhody ich odstránenia, ktorá je rovnako dostupná v 22 jazykoch EÚ, nové plagáty, ktoré možno prevziať a vytlačiť, a kvíz, ktorý tvoria otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí na ozrejmenie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v EÚ vrátane príčin a vplyvu týchto rozdielov na životy žien. Tento nástroj možno využiť ako súčasť školenia na tému rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi alebo v informačnom stánku počas školenia.

Webová stránka kampane sa tiež aktualizovala a doplnila o najnovší vývoj v otázkach rovnakého odmeňovania a o nové informácie určené pre organizácie, ktoré pracujú v oblasti uplatňovania rovnosti. Táto nová časť prináša podrobné informácie o rôznych spôsoboch, ktoré majú pomôcť odstrániť rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, vrátane kolektívnych dohôd a krokov, ktoré podnikajú sociálni partneri, ako aj o dostupných nástrojoch na pomoc zamestnávateľom a zamestnancom pri zisťovaní existencie rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.