Navigācijas ceļš

Šobrīd ir pieejami jauni materiāli par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem

02-03-2012

Šajā tīmekļa vietnē pieejamo jauno materiālu vidū ir arī jauns videoklips, kurā ir uzsvērts, cik absurda ir vīriešu un sieviešu darba samaksas nevienlīdzība. Mēs aicinām pārsūtīt šo informāciju Jūsu kontaktpersonām, lai tā sasniegtu plašāku sabiedrību.

Minētie materiāli ietver arī brošūru, kurā ir aplūkotas atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem, to cēloņi un to novēršanas sniegtās priekšrocības un kura arī ir pieejama 22 ES valodās, jaunus plakātus, kurus var lejupielādēt un izdrukāt, un viktorīnu, kurā, izmantojot daudzveidīgās izvēles jautājumus, ir izskaidrotas atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem ES, tostarp to cēloņi un ietekme sieviešu dzīvē. Tos var izmantot apmācībā par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem vai izvietot informācijas stendos pasākumos.

Arī kampaņas tīmekļa vietne ir atjaunināta, iekļaujot jaunāko informāciju par darba samaksas vienlīdzības jautājumiem, kā arī ir izstrādāta jauna informācija, kas paredzēta organizācijām, kuras darbojas vienlīdzības jomā. Šī jaunā sadaļasniedz detalizētu informāciju par dažādajiem veidiem, kādos var palīdzēt novērst atšķirības darba samaksā sievietēm un vīriešiem, tostarp par koplīgumiem un sociālo partneru darbībām, un par darba devējiem un darbiniekiem pieejamajiem rīkiem, kas palīdz noteikt, vai pastāv šādas atšķirības.