Navigatsioonitee

Nüüd on saadaval uusi materjale soolise palgaerinevuse kohta

02-03-2012

Sellel veebisaidil nüüd saadaolevate materjalide hulka kuuluv uus veebiklipp, mis toob esile meeste ja naiste palgaerinevuste absurdsuse. Kutsume teid üles seda oma kontaktidele edasi saatma, et tagada selle laialdane levik.

Teiste materjalide hulka kuuluvad voldik, mis käsitleb soolist palgaerinevust, selle põhjuseid ja selle kaotamise eeliseid (samuti saadaval 22-s Euroopa Liidu keeles), uued plakatid, mida saab alla laadida ja printida, ning valikvastustega test selgitamaks soolist palgaerinevust EL-is, sh selle põhjuseid ja mõju naiste elule. Seda tööriista saab kasutada osana soolise palgaerinevuse koolitusest või mõne ürituse infolauas.

Kampaania veebisaidile on samuti lisatud teavet uusimate arengute kohta võrdse palga teemal ja uut teavet organisatsioonidele, mis tegutsevad loodud võrdõiguslikkuse valdkonnas. Selles uues jaotiseson üksikasjalik teave erinevate viiside kohta, kuidas soolist palgaerinevust kaotada, sh kollektiivlepingud ja sotsiaalpartnerite tegevused ning ka saadaolevad tööriistad, et aidata tööandjatel ja töötajatel tuvastada soolise palgaerinevuse olemasolu.