Διαδρομή πλοήγησης

Επιλέξτε θέμα αίθουσας Τύπου

Δικαιοσύνη - Newsroom

Τώρα υπάρχουν νέα υλικά για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων

Ημερομηνία: 02/03/2012

Ανάμεσα στα νέα υλικά που υπάρχουν τώρα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ένα νέο διαδικτυακό κλιπ που τονίζει τον παραλογισμό των ανισοτήτων στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σας προσκαλούμε να το προωθήσετε στις επαφές σας ώστε να διασφαλιστεί ότι θα προσεγγίσει ένα ευρύ ακροατήριο.

Τα άλλα υλικά περιλαμβάνουν ένα έντυπο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , το οποίο εξερευνά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων, τα αίτιά του και τα οφέλη από την εξάλειψή του που επίσης διατίθεται σε 22 γλώσσες της ΕΕ, αφίσες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  τις οποίες μπορείτε να κάνετε λήψη και να εκτυπώσετε και ένα κουίζ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που εξηγούν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και του αντίκτυπου που έχει στη ζωή των γυναικών. Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος εκπαιδευτικής συνεδρίας σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων ή σε ενημερωτικό περίπτερο σε μια εκδήλωση.

Η ιστοσελίδα της εκστρατείας έχει επίσης ενημερωθεί με τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα ίσης αμοιβής και νέες πληροφορίες που έχουν στόχο τις οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της ισότητας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό το νέο τμήμα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με διάφορους τρόπους που βοηθούν να εξαλειφθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων, συμπεριλαμβάνοντας τις συλλογικές συμβάσεις και τις ενέργειες που έλαβαν οι κοινωνικοί εταίροι, ως επίσης και τα εργαλεία που διατίθενται να βοηθήσουν τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να εντοπίσουν τυχόν μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων.

Δικαιοσύνη - News