Sti

Der foreligger nu nyt materiale om de kønsbestemte lønforskelle

02-03-2012

En ny internetvideosekvens, som fremhæver det absurde ved lønforskellene mellem kvinder og mænd, er blandt det nye materiale, der nu findes på dette websted. Vi opfordrer dig til at sende den til dine kontakter for bidrage til at sikre, at den når ud til et bredt publikum.

Af andre ting kan nævnes en pjece, hvori redegøres for de kønsbestemte lønforskelle, årsagerne hertil og fordelene ved at fjerne dem, som også foreligger på 22 EU-sprog, nye plakater, der kan downloades og printes ud, og en quiz, der bruger spørgsmål med flere svarmuligheder til at forklare de kønsbestemte lønforskelle i EU, herunder årsagerne hertil og den indvirkning, de har på kvinders liv. Dette redskab kan bruges som en del af et uddannelsesforløb vedrørende de kønsbestemte lønforskelle eller i en informationsstand ved en event.

Kampagnens websted er også blevet opdateret med de seneste udviklingstendenser i forbindelse med ligelønsspørgsmål og ny information henvendt til organisationer på ligestillingsområdet. Dette nye afsnitindeholder detaljerede oplysninger om de forskellige måder, hvorpå man kan bidrage til at fjerne de kønsbestemte lønforskelle, herunder kollektive aftaler og foranstaltninger truffet af arbejdsmarkedets parter, samt de redskaber, der kan hjælpe arbejdsgivere og arbejdstagere med at påvise, om der findes en kønsbestemt lønforskel.