Cesta

Nové materiály o rozdílech v odměňování žen a mužů

02-03-2012

Mezi novými materiály na těchto webových stránkách nyní najdete nový internetový spot, který upozorňuje na nesmyslnost rozdílného odměňování žen a mužů. Přepošlete prosím spot vašim přátelům a známým, aby se dostal k co nejširšímu publiku.

Dále jsme připravili brožuru, rovněž k dispozici ve 22 evropských jazycích, která se zabývá rozdíly v odměňování žen a mužů, jejich příčinami a výhodami, jenž přinese jejich odstranění, nové plakáty ke stažení a vytisknutí a kvíz, který pomocí otázek s několika možnými odpověďmi vysvětluje rozdílné mzdové hodnocení žen a mužů v Evropské unii, jeho příčiny a dopad na život žen. Tuto pomůcku lze využít při školení o rozdílech v odměňování žen a mužů nebo ji můžete umístit na informační panel v rámci kampaně.

Webová stránka kampaně byla aktualizována a doplněna o nejaktuálnější zprávy týkající se boje za rovné mzdy a nové informace určené organizacím, které pracují v oblasti rovného zacházení. Tato nová část nabízí podrobné informace o různých možnostech, jak přispět k odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen, například pomocí kolektivních smluv a opatření sociálních partnerů nebo dostupných nástrojů, které pomáhají zaměstnavatelům a zaměstnancům zjistit, zda v jejich společnosti existují rozdíly v odměňování mužů a žen.