Навигационна пътека

Нови материали за разликата в заплащането на жените и мъжете

02-03-2012

Сред новите материали, които вече са на уебсайта, е нов клип, който подчертава абсурдността на неравенството в заплащането на жените и мъжете. Приканваме ви да го изпратите на хората, с които общувате, за да помогнете той да достигне до широка аудитория.

Другите материали включват брошура, която е публикувана на 22 езика на ЕС и изследва разликата в заплащането на жените и мъжете, причините за нея и ползите от нейното премахване, нови плакати, които могат да бъдат изтеглени и отпечатани, и викторина, която разяснява разликата в заплащането на жените и мъжете в ЕС, включително причините за нея и въздействието й върху живота на жените, посредством въпроси с няколко отговора. Този инструмент може да се използва като част от обучения за разликата в заплащането на жените и мъжете или на информационни щандове по време на прояви.

Уебсайтът на кампанията също е актуализиран, като са представени последните събития в областта на равностойното заплащане, както и нова информация, насочена към организациите, работещи в областта на равенството. Новият разделпредоставя подробна информация за различните начини, по които може да се помогне за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, включително чрез колективни трудови договори и действия на социалните партньори, както и съществуващите инструменти, които могат да помогнат на работодателите и служителите да установят дали съществува разлика в заплащането на жените и мъжете.