EU-kommissionen

EU-kommissionen

LIKA LÖN?

DAGS ATT FÅ BUKT MED LÖNEGAPET MELLAN KÖNEN

Vad menas med lönegapet mellan könen?

Lönegapet mellan könen är skillnaden mellan samtliga kvinnliga och manliga arbetstagares bruttotimlön.
Kvinnor tjänar över 16%
mindre än män per timme i EU.
Kvinnor tjänar 84 öre för varje krona som en man tjänar
Kvinnor arbetar helt GRATIS under cirka 2 månader varje år
Ju äldre man är, desto större är gapet
Exempel från Finland

Under 25

6.3%

25-34

12.7%

35-44

20.2%

45-54

21%

55-64

23.6%

+64

25.8%

Män tjänar alltså mer än kvinnor, men det är väl inte så konstigt?

Fler kvinnor arbetar deltid, så då borde de ju tjäna mindre.
FEL
Om man arbetar färre timmar i veckan borde man ha en lägre månadslön, INTE en lägre timlön.
Kvinnor tjänar mindre eftersom de väljer mindre välavlönade jobb.
FEL
Kvinnor tenderar att tjäna mindre per timme än män som gör samma arbete, oavsett om det rör sig om högkvalificerade yrken som läkare eller sjuksköterska, eller mindre kvalificerade jobb som säljare. Det finns ett lönegap mellan könen i hela vår ekonomi och inom alla sektorer och yrken.
Män är mer välutbildade, så de borde tjäna mer.
FEL
I dag är 60 % av alla universitetsutbildade i EU kvinnor.

Vilka är då de egentliga orsakerna till detta lönegap?

Färre befordringar

Färre möjligheter

Vad innebär detta egentligen för kvinnorna?

Mindre pengar nu

Mindre pengar senare


Färre betalda arbetstimmar

Fler avbrott i karriären

Lönegap mellan könen

-41%
lägre årsinkomst

Mindre pengar att spara och investera

39%

Den genomsnittliga pensionsklyftan mellan kvinnor och män ligger på i EU.

Läs mer

Ta reda på vad EU-kommissionen gör för att få bukt med lönegapet mellan könen och öka jämställdheten