Ścieżka nawigacji

Konsultacje publiczne na temat przepisów umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych

03-09-2015

When developing policy and legislation, the European Commission consults widely with EU citizens and stakeholders through public consultations.

Tytuł

Konsultacje społeczne dotyczące przepisów umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych

Obszary polityki

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszelkie organizacje.

Czas trwania konsultacji

Od 12.06.2015 r. do 03.09.2015 r.

Cel konsultacji

Konsumenci i przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z internetu w celu zakupu produktów, uzyskania dostępu do wydarzeń kulturalnych i zarządzania swoimi codziennymi sprawami. W 2014 r. 50 proc. konsumentów w UE robiło zakupy w sieci. To więcej niż w 2007 r., kiedy przez internet kupowało tylko 30 proc. konsumentów. W 2013 roku 38 proc. przedsiębiorstw z 28 krajów UE zakupiło towary lub usługi przez internet.

Transgraniczny handel elektroniczny w UE jest jednak jeszcze daleki od osiągnięcia swojego pełnego potencjału. W 2014 r. tylko 18 proc. konsumentów korzystających z internetu w celach prywatnych robiło zakupy przez internet w innym kraju UE, a 55 proc. – na rynku krajowym. Tylko 12 proc. wszystkich unijnych sprzedawców detalicznych oferuje swoje usługi przez internet konsumentom w innych krajach UE, a 37 proc., czyli ponad jedna trzecia – konsumentom krajowym. Istnieje wiele powodów, dla których unijny jednolity rynek cyfrowy nie osiągnął jeszcze pełni swoich możliwości.

W unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego, którą Komisja przyjęła 6 maja 2015 r. , określono całościowe podejście obejmujące najważniejsze przeszkody, jakie obecnie utrudniają transgraniczny handel elektroniczny. Jednym z głównych problemów utrudniających przedsiębiorcom i konsumentom czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku cyfrowego są odmienne zasady mające zastosowanie do transgranicznych umów sprzedaży w obrębie UE.

Celem tych konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat możliwych sposobów usunięcia przeszkód związanych z prawem umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych. Nie chodzi tu o prawa autorskie, gdyż te będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać osoby prywatne, a także organizacje i instytucje państwowe.

Kwestionariusz online dostępny jest w następujących językach urzędowych UE: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV. Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach, o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zaakceptowanie jego regulaminu. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Odpowiedzi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaliczone, zgodnie z oficjalnie stosowaną przez Komisję polityką, do grupy odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji – COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze – COM (2007) 127 z 21/03/2007).

Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji zarejestrowanej, przy wypełnianiu ankiety online proszę podać numer identyfikacyjny w rejestrze. Państwa odpowiedź zostanie wówczas uznana za stanowisko organizacji, którą Państwo reprezentują.

Jeżeli Państwa organizacja nie została jeszcze zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz. Następnie mogą Państwo wrócić na tę stronę i udzielić odpowiedzi jako organizacja zarejestrowana.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Proszę zapoznać się z załączonym oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych respondentów i treści udzielonych odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz

[zob. załączony oddzielny dokumentmsw8(60 kB) Wybierz wersję językową tego linka ]( aby znaleźć swój język, kliknij na chmurkę)

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

•  Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy

Dane kontaktowe

Odpowiedzialny dział:

JUST.A2

DG Justice and consumers

E-mail JUST-DIGITAL-CONTRACTS-INITIATIVE@ec.europa.eu

Adres pocztowy 

European Commission

Directorate-General for Justice and consumers

Unit A2 – Contract law

B-1049 Bruksela

Belgia

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie.

Ochrona danych osobowych http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata

Oświadczenie o ochronie prywatnościpdf(15 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Zastrzeżenie prawne

Uwaga: dokument ten został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie został przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie powinien być uznawany za przedstawiający stanowisko personelu Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

Kontakt

JUST-DIGITAL-CONTRACTS-INITIATIVE@ec.europa.eu