Navigačný riadok

 •  
 •  
Úvod

Naše poslanie

Vybudovať európsky priestor spravodlivosti.

V Európe otvorených hraníc čoraz viac ľudí žije, pracuje a podniká v iných krajinách EÚ. Vybudovaním európskeho priestoru spravodlivosti im chce Európska komisia uľahčiť život. Cieľom je ponúknuť praktické riešenia cezhraničných problémov, aby občania nemali obavy pohybovať sa po EÚ a podniky mohli plne využívať potenciál jednotného trhu.

Čo to bude znamenať pre mňa?

 • Dodržiavanie základných práv zo strany EÚ a členských štátov na vnútroštátnej úrovni;
 • Rovnaké zaobchádzanie bez rozdielu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského presvedčenia alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie;
 • Ochrana osobných údajov v celej EÚ;
 • Prístup k spravodlivosti v prípade právnych ťažkostí kdekoľvek v EÚ:
  • ochrana a pomoc, ak sa stanete obeťou trestného činu;
  • spravodlivý súdny proces, ak budete obvinený z trestného činu;
  • riešenie občiansko-právnych záležitostí v cezhraničných situáciách, napríklad rozvodu, výživného, majetkových vecí a dedičstva.

Ak si chcete pozrieť úplné a podrobné informácie o politikách a činnostiach, z ktorých vychádza európsky priestor spravodlivosti, kliknite na tlačidlo "všetky témy" v hornej časti tejto stránky.