Ścieżka nawigacji

 •  
 •  
Strona główna

Nasza misja

Budowa europejskiej przestrzeni sprawiedliwości.

W Europie otwartych granic coraz więcej ludzi mieszka, pracuje i prowadzi interesy w innych krajach UE. Komisja Europejska pragnie ułatwić im życie, budując przestrzeń sprawiedliwości obejmującą całą Wspólnotę. Celem jest dostarczenie praktycznych rozwiązań problemów transgranicznych, aby obywatele czuli się swobodnie, przemieszczając się w obrębie UE, a przedsiębiorstwa mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku.

Co będzie to oznaczać dla mnie?

 • poszanowanie praw podstawowych przez UE i przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym;
 • równe traktowanie ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną;
 • ochronę danych osobowych na terenie całej UE;
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadku trudności prawnych na terenie całej UE:
  • ochronę i wsparcie, jeżeli padniesz ofiarą przestępstwa;
  • rzetelny proces w razie oskarżenia o przestępstwo;
  • rozstrzyganie spraw cywilnych dotyczących rozwodów, alimentów, własności i dziedziczenia w sytuacjach transgranicznych.

Kompletne informacje na temat polityki i działań służących budowie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości możesz uzyskać, klikając przycisk "Wszystkie tematy" u góry tej strony.