Navigācijas ceļš

 •  
 •  
Sākums

Mūsu misija

Eiropas tiesiskuma telpas izveide.

Eiropā ar atvērtām robežām arvien vairāk un vairāk cilvēku dzīvo, strādā un nodarbojas ar uzņēmējdarbību citās ES valstīs. Eiropas Komisija vēlas viņiem atvieglot dzīvi, izveidojot ES mēroga tiesiskuma telpu. Tās mērķis ir sniegt praktiskus risinājumus pārrobežu problēmām tā, lai pilsoņi justos brīvi, pārvietojoties pa ES, un lai uzņēmumi varētu pilnībā izmantot vienotā tirgus iespējas.

Ko tas nozīmēs man

 • Jūsu pamattiesības tiks ievērotas gan ES, gan dalībvalstu līmenī.
 • Vienlīdzīga attieksme neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās orientācijas.
 • Jūsu personas datu aizsardzība visā ES.
 • Tiesības uz tiesiskumu visā ES gadījumā, ja rodas juridiski sarežģījumi:
  • aizsardzība un atbalsts, ja esat kļuvis par nozieguma upuri;
  • taisnīga tiesa, ja esat apsūdzēts nozieguma izdarīšanā;
  • civillietu atrisināšana, piemēram, šķiršanās, ģimenes uzturēšanas, īpašuma un mantojuma lietas pārrobežu situācijās.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par politikas jomām un darbības veidiem, kas veido Eiropas tiesiskuma telpu, lapas augšpusē atlasiet izvēlni "visas tēmas".