Cosán nascleanúna

 •  
 •  
Baile

Ár misean

Limistéar Eorpach Ceartais a thógáil.

Tá Eoraip againn ina bhfuil na teorainneacha oscailte agus ina bhfuil líon na ndaoine a mhaireann, a oibríonn agus a dhéanann gnó i dtíortha eile den AE ag dul i méid. Ba mhaith le Coimisiún na hEorpa cabhrú leo trí limistéar ceartais a thógáil a shíneann ar fud na hEorpa. Is é is cuspóir leis ná teacht ar réitigh phraiticiúla le haghaidh fadhbanna a éiríonn as gnóthaí trasteorann, chun go mbeidh saoránaigh ar a suaimhneas agus iad ag gabháil timpeall an AE agus chun gur féidir le gnólachtaí lán-úsáid a bhaint as an Margadh Aonair.

Cén tairbhe é domsa?

 • Tá meas ag AE ar do chearta bunúsacha agus ag na ballstáit ar an leibhéal náisiúnta;
 • Cóireáil chomhionann ar bhonn inscne, cine nó bunúis eitnigh, reiligiúin nó creidimh, míchumais, aoise agus gnéaschlaonta;
 • Cosaint do shonraí pearsanta áit ar bith san AE;
 • Teacht ar cheartas má bhíonn deacrachtaí dlí agat in áit ar bith san AE:
  • cosaint agus tacaíocht más íospartach coireachta tú;
  • triail chothrom má chuirtear coir i do leith;
  • gnóthaí sibhialta ar nós colscaradh, cothabháil teaghlaigh, réadmhaoin agus oidhreach a shocrú i ndálaí trasteorann.

Tá teacht ar eolas iomlán faoi na beartais agus na gníomhaíochtaí a dhéanann an Limistéar Eorpach Ceartais ach an cnaipe "gach ábhar" a roghnú ar bharr an leathanaigh.