Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Η αποστολή μας

Να οικοδομήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης.

Σε μια Ευρώπη ανοιχτών συνόρων, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τους διευκολύνει οικοδομώντας έναν χώρο δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος είναι η παροχή πρακτικών λύσεων σε διασυνοριακά προβλήματα, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται άνετα όταν μετακινούνται εντός της ΕΕ, και οι επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο την ενιαία αγορά.

Τι σημαίνει για μένα;

  • Σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας από την ΕΕ αλλά και από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο;
  • Ίση μεταχείριση με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία και τον γενετήσιο προσανατολισμό;
  • Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων οπουδήποτε στην ΕΕ
  • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περίπτωση νομικών δυσκολιών οπουδήποτε στην ΕΕ:
    • προστασία και υποστήριξη αν πέσετε θύμα εγκλήματος;
    • δίκαιη δίκη αν κατηγορηθείτε για έγκλημα;
    • επίλυση αστικών υποθέσεων όπως διαζύγιο, οικογενειακή διατροφή, ακίνητη περιουσία και κληρονομιά σε διασυνοριακές περιπτώσεις.

Για πλήρεις λεπτομέρειες των πολιτικών και των δραστηριοτήτων που οικοδομούν τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, επιλέξτε το κουμπί «όλα τα θέματα» στην κορυφή αυτής της σελίδας.