Sti

Forside

Vores mission

Opbygge et europæisk område med retfærdighed.

I et Europ a med åbne grænser er der flere og flere mennesker, der bor, arbejder og handler i andre EU-lande. Europa-Kommissionen ønsker at gøre tilværelsen lettere for dem ved at gøre hele EU til et område med retfærdighed. Formålet er at tilbyde praktiske løsninger på grænseoverskridende problemer, således at borgerne ubesværet kan bevæge sig rundt i EU, og virksomhederne kan udnytte det indre marked fuldt ud.

Hvad kommer det til at betyde for mig?

  • Respekt for dine grundlæggende rettigheder på EU-plan og på nationalt plan i medlemsstaterne
  • Ligebehandling af alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
  • Beskyttelse af dine personlige data overalt i EU
  • Adgang til retshjælp i tilfælde af juridiske problemer overalt i EU:
    • beskyttelse og støtte, hvis du bliver offer for kriminalitet
    • en retfærdig rettergang, hvis du anklages for kriminalitet
    • tvistbilæggelse i civilretlige sager som skilsmisse, sager om underholdsbidrag, ejendom og arv i grænseoverskridende situationer

Vælg knappen "alle emner" øverst på denne side for udførlige oplysninger om politikker og aktiviteter, som skal opbygge det europæiske område for retfærdighed.