Sökväg

Om oss

Kommissionens generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor

EU:s politik för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet bygger på de värderingar och principer som sätts högst av européerna, såsom demokrati, frihet, tolerans och rättsstatsprincipen.

Miljontals människor i EU befinner sig numera i situationer där de berörs av flera länders regelverk – privat, på jobbet, i skolan eller som konsumenter.

EU har praktiska lösningar på de problem som kan uppstå. Du kan därför lita på att dina rättigheter skyddas överallt i EU och känna dig lugn när du handlar, reser, arbetar eller bosätter dig utomlands.

Vilka är vi?

Generaldirektoratet består av fem avdelningar för civilrätt, straffrätt, jämställdhet, konsumentfrågor samt grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap.

Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor