Sökväg

  •  
  •  
Förstasida

Om oss

Statue

Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor

Politiken för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap bygger på de värderingar och principer som värderas högst av människorna i Europa, såsom demokrati, frihet, tolerans och rättsstatsprincipen.

I dagens Europa står miljontals medborgare inför gränsöverskridande situationer - antingen i sina privatliv, genom jobb eller studier, eller som konsumenter.

Generaldirektoratet för rättsliga frågor har skapats för att återspegla de nya möjligheter som erbjuds genom Lissabonfördraget för att förbättra vardagen för EU-medborgarna.

Vi erbjuder praktiska lösningar för gränsöverskridande problem, så att medborgarna känner sig bekväma med att bo, resa och arbeta i ett annat medlemsland och litar på att deras rättigheter skyddas oavsett var i EU de råkar vara.

Generaldirektoratet för rättsliga frågors organisation

http://ec.europa.eu/justice/images/about/francoise-le-bail.png

Generaldirektoratet för rättsliga frågor bildades den 1 juli 2010, då det tidigare generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet delades i två separata generaldirektorat.

Samtidigt tillträdde Francoise Le Bail Visa översättning av föregående länk  som ny generaldirektör för GD Rättsliga frågor.

Organisation:

Generaldirektoratet består av fyra direktorat som arbetar med frågor inom civilrätt, straffrätt, grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap samt jämställdhet.

Generaldirektoratet för rättsliga frågor

Organisationsschemapdf(73 kB) Visa översättning av föregående länk