Navigačný riadok

O nás

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Politiky v oblasti spravodlivosti, práv spotrebiteľov a rodovej rovnosti vychádzajú z hodnôt a zásad, ktoré sú pre Európanov najhodnotnejšie – z demokracie, slobody, tolerancie a právneho štátu.

Milióny občanov sa v dnešnej Európskej únii ocitajú v cezhraničných situáciách, či už v súkromnom živote, v zamestnaní, počas štúdia alebo ako spotrebitelia.

Európska únia ponúka praktické riešenia v prípade cezhraničných problémov, ktoré občanom pomáhajú v prípade pobytu, nákupov, cestovania alebo práce v inom členskom štáte. Práva občanov sú chránené bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú.

Kto je kto:

Generálne riaditeľstvo pozostáva z piatich riaditeľstiev – Občianske právo, Trestné právo, Základné práva a občianstvo Únie, Rovnosť a Spotrebitelia

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov