Ścieżka nawigacji

Nasze zadania

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Polityka w dziedzinie sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci opiera się na najważniejszych z punktu widzenia Europejczyków wartościach i zasadach, takich jak demokracja, wolność, tolerancja i praworządność.

Obecnie miliony obywateli Unii Europejskiej mają do czynienia z sytuacjami o wymiarze międzynarodowym – czy to w życiu prywatnym, ze względu na pracę lub studia, czy też jako konsumenci.

W razie problemów o charakterze transgranicznym Unia Europejska oferuje praktyczne rozwiązania, dzięki którym Europejczycy nie muszą obawiać się podejmowania studiów lub pracy za granicą ani robienia zakupów w innym kraju UE. Wiedzą bowiem, że bez względu na to, w którym kraju UE się znajdują, ich prawa są pod ochroną.

Struktura:

W skład dyrekcji generalnej wchodzi pięć dyrekcji, które są odpowiedzialne kolejno za: wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, prawa podstawowe i obywatelstwo Unii Europejskiej, równouprawnienie i konsumentów.

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów