Ścieżka nawigacji

  •  
  •  
Strona główna

Informacje o DG

Statue

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej

Sprawiedliwość, prawa podstawowe i polityka obywatelstwa wyrastają z wartości i zasad najdroższych sercom Europejczyków: demokracji, wolności, tolerancji oraz praworządności.

W dzisiejszej Europie miliony obywateli nawiązują kontakty transgraniczne - w życiu prywatnym, podczas pracy czy studiów lub jako konsumenci.

Utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości odzwierciedla nowe możliwości, jakie Traktat z Lizbony otwiera w dziedzinie poprawy jakości życia codziennego obywateli UE.

Oferujemy praktyczne rozwiązania problemów transgranicznych, aby ułatwić obywatelom życie, podróż i pracę w innych państwach członkowskich oraz dać im pewność, że ich prawa są chronione niezależnie od tego, gdzie w Unii Europejskiej się znajdują.

Kto jest kim:

Dyrekcja Generalna składa się z czterech dyrekcji - ds. wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, praw podstawowych i obywatelstwa Unii Europejskiej oraz ds. równości.

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów