Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna Ewlenija

Dwarna

Statue

Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea

Il-politiki tal-ġustizzja, id-drittijiet fundamentali u ċ-ċittadinanza huma msejsa fuq il-valuri u l-prinċipji li huma l-aktar għal qalb l-Ewropej, bħad-demokrazija, il-ħelsien, it-tolleranza u l-istat tad-dritt.

Fl-Ewropa tal-lum, miljuni ta' ċittadini huma involuti f'sitwazzjonijiet transkonfinali - jew fil-ħajjiet privati tagħhom, minħabba x-xogħol jew studji tagħhom, jew bħala konsumaturi.

Il-ħolqien tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja jirrefletti l-opportunitajiet il-ġodda tat-Trattat ta' Liżbona biex jittejbu l-ħajjiet ta' kuljum taċ-ċittadini tal-UE.

Noffru soluzzjonijiet prattiċi għal problemi transkonfinali, sabiex iċ-ċittadini jħossuhom komdi jgħixu, jżuru u jaħdmu fi Stat Membru ieħor u jkollhom fiduċja li d-drittijiet tagħhom huma protetti irrelevanti minn fejn jinsabu fl-Unjoni Ewropea.

Min hu min:

Id-Direttorat Ġeneralihuwa magħmul minn erba' direttorati - Ġustizzja Ċivili, Ġustizzja Kriminali, Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza tal-Unjoni, u Ugwaljanza.

Direttorat-Ġenerali għall-Ġustizzja