Navigācijas ceļš

  •  
  •  
Sākums

Par mums

Statue

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts

Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības politikas pamatā ir Eiropas iedzīvotāju vislolotākās vērtības un principi - demokrātija, brīvība, iecietība un likuma vara.

Mūsdienu Eiropā miljoniem pilsoņu ir iesaistīti pārrobežu situācijās - vai nu savā privātajā dzīvē sakarā ar darbu vai studijām, vai kā patērētāji.

Tieslietu ģenerāldirektorāta izveide atspoguļo jaunās Lisabonas līguma iespējas, lai uzlabotu ES pilsoņu ikdienas dzīvi.

Mēs piedāvājam praktiskus risinājumus pārrobežu problēmām, lai pilsoņi varētu justies brīvi, dzīvojot, ceļojot un strādājot citā dalībvalstī, un ticēt, ka viņu tiesības ir aizsargātas, lai kur Eiropas Savienībā viņi atrastos.

Tieslietu ģenerāldirektorāta struktūra

http://ec.europa.eu/justice/images/about/francoise-le-bail.png

Tieslietu ģenerāldirektorātu izveidoja 2010. gada 1. jūlijā, sadalot kādreizējo Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorātu divos atsevišķos ģenerāldirektorātos.

Vienlaikus amatā stājās jaunā Tieslietu ĢD ģenerāldirektore Fransuāza le Bēla (Francoise Le Bail) Izvēlieties saites tulkojumu .

Kas ir kas?

Ģenerāldirektorāts sastāv no četriem direktorātiem - Civiltiesību direktorāta, Krimināltiesību direktorāta, Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības direktorāta un Vienlīdzības direktorāta.

Tieslietu ģenerāldirektorāts

Struktūras shēmapdf(73 kB) Izvēlieties saites tulkojumu