Navigācijas ceļš

  •  
  •  
Sākums

Par mums

Statue

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts

Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības politikas pamatā ir Eiropas iedzīvotāju vislolotākās vērtības un principi - demokrātija, brīvība, iecietība un likuma vara.

Mūsdienu Eiropā miljoniem pilsoņu ir iesaistīti pārrobežu situācijās - vai nu savā privātajā dzīvē sakarā ar darbu vai studijām, vai kā patērētāji.

Tieslietu ģenerāldirektorāta izveide atspoguļo jaunās Lisabonas līguma iespējas, lai uzlabotu ES pilsoņu ikdienas dzīvi.

Mēs piedāvājam praktiskus risinājumus pārrobežu problēmām, lai pilsoņi varētu justies brīvi, dzīvojot, ceļojot un strādājot citā dalībvalstī, un ticēt, ka viņu tiesības ir aizsargātas, lai kur Eiropas Savienībā viņi atrastos.

Kas ir kas?

Ģenerāldirektorāts sastāv no četriem direktorātiem - Civiltiesību direktorāta, Krimināltiesību direktorāta, Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības direktorāta un Vienlīdzības direktorāta.

Tieslietu ģenerāldirektorāts