Navigācijas ceļš

Par mums

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības politikas pamatā ir Eiropas iedzīvotāju vislolotākās vērtības un principi — demokrātija, brīvība, iecietība un likuma vara.

Mūsdienu Eiropā miljoniem pilsoņu ir iesaistīti pārrobežu situācijās — vai nu savā privātajā dzīvē sakarā ar darbu vai studijām, vai kā patērētāji.

Eiropas Savienība piedāvā praktiskus risinājumus pārrobežu problēmām, lai pilsoņi varētu justies brīvi, dzīvojot, iepērkoties, ceļojot vai strādājot citā dalībvalstī, un paļauties uz to, ka viņu tiesības tiek aizsargātas, lai kur Eiropas Savienībā viņi atrastos.

Ģenerāldirektorāta apraksts

Ģenerāldirektorāts sastāv no pieciem direktorātiem — Civiltiesību direktorāta, Krimināltiesību direktorāta, Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības direktorāta, Vienlīdzības direktorāta un Patērētāju direktorāta.

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts