Naršymo kelias

  •  
  •  
Pradžia

Apie mus

Statue

Europos Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas

Teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės politika grindžiama labiausiai puoselėjamomis Europos piliečių vertybėmis ir principais - demokratija, tolerancija ir teisine valstybe.

Nūdienos Europoje milijonai piliečių atsiduria tarpvalstybinėse situacijose, ir kaip privatūs asmenys, ir dirbdami ar studijuodami, ir kaip vartotojai.

Teisingumo generalinio direktorato įkūrimas atspindi naujas Lisabonos sutarties suteikiamas galimybes gerinti kasdienį ES piliečių gyvenimą.

Siūlome praktiškus tarpvalstybinių problemų sprendimus, kad piliečiai nepatirtų sunkumų gyvendami, keliaudami ir dirbdami kitose valstybėse narėse, kad jiems nekiltų abejonių dėl jų teisių apsaugos bet kurioje Europos Sąjungos vietoje.

  • Teisingumo GD misija Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Kas yra kas:

Šį generalinį direktoratą sudaro keturi direktoratai: Civilinės teisenos, Baudžiamosios teisenos, Pagrindinių teisių ir Europos Sąjungos pilietybės bei Lygybės.

Teisingumo generalinis direktoratas

Organizacijos schemapdf(91 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus