Naršymo kelias

Apie mus

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės politika grindžiama labiausiai branginamomis europiečių vertybėmis ir principais, tokiais kaip demokratija, laisvė, tolerancija ir teisinė valstybė.

Šiandien Europos Sąjungoje milijonai piliečių gyvena, dirba, mokosi arba naudojasi vartotojų teisėmis kitose valstybėse narėse.

Europos Sąjunga siūlo praktinius užsienyje iškilusių problemų sprendimus, kad jos piliečiai jaustųsi ramūs gyvendami, apsipirkdami, keliaudami arba dirbdami kitoje valstybėje narėje ir neabejotų, kad jų teisės yra saugomos, kad ir kurioje Europos Sąjungos vietoje jie būtų.

Kas yra kas

Generalinį direktoratą sudaro penki direktoratai: Civilinės teisenos, Baudžiamosios teisenos, Pagrindinių teisių ir Sąjungos pilietybės, Lygybės ir Vartotojų.

Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas