Navigacijski put

O nama

Europska komisija, Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Politike u području pravosuđa, potrošača i ravnopravnosti spolova utemeljene su na najcjenjenijim vrijednostima i načelima Europljana, kao što su demokracija, sloboda, tolerancija i vladavina prava.

U današnjoj Europskoj uniji milijuni građana sudjeluju u prekograničnim situacijama u svojem privatnom životu, kroz rad, školovanje ili kao potrošači.

Europska unija nudi praktična rješenja za prekogranične probleme kako bi se njezini građani osjećali ugodno dok žive, kupuju, putuju ili rade u drugoj državi članici Europske unije te kako bi bili sigurni da su njihova prava zaštićena neovisno o tome u kojem se dijelu Europske unije nalaze.

Tko je tko:

Glavna uprava sastoji se od pet uprava — za građansko pravosuđe, za kazneno pravosuđe, za temeljna prava i građanstvo Unije, za jednakost te za zaštitu potrošača

Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača