Navigacijski put

  • Tiskana verzija
  • Smanji tekst
  • Uvećaj tekst
Početna stranica

O nama

Statue

Europska komisija, Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Političke smjernice o pravosuđu, temeljnim pravima i državljanstvu utemeljene su na vrijednostima i načelima kojima Europljani posvećuju najveću pažnju, kao što su demokracija, sloboda, tolerancija i vladavina zakona.

Milijuni građana današnje Europe se nalaze u situacijama prekograničnih odnosa, bilo u privatnom životu, poslovno ili kroz školovanje, ili pak, kao potrošači.

Formiranje Opće uprave za pravosuđe iskazuje nove mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor u pogledu poboljšanja svakodnevnog života građana EU.

Nudimo praktična rješenja za rješavanje prekograničnih problema, tako da se građani spokojno osjećaju kada žive, putuju i rade u drugoj državi članici, te da vjeruju kako će njihova prava biti zaštićena neovisno o tome u kojem dijelu Europske unije se nalazili.

Tko je tko:

Opća uprava sastoji se od četiri uprave - za građansko pravo, kazneno pravo, temeljna prava i državljanstvo Unije, i ravnopravnost.

Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača