Cosán nascleanúna

Eolas fúinn

An Coimisiún Eorpach – an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí

Tá na beartais um cheartas, tomhaltóirí agus comhionannas inscne bunaithe ar na luachanna agus ar na prionsabail is mó a bhfuil meas ag pobal na hEorpa orthu, is iad sin, daonlathas, saoirse, caoinfhulaingt agus riail an dlí.

San Eoraip, mar atá sí sa lá atá inniu ann, bíonn na milliúin saoránach páirteach i ngnóthaí trasteorann - ina saol príobháideacha nó de bharr a gcuid oibre nó staidéir, nó mar thomhaltóirí.

Cuireann an tAontas Eorpach réitigh phraiticiúla i dtaca le fadhbanna trasteorann ar fáil, sa chaoi go mbeidh na saoránaigh ar a suaimhneas agus iad ag cur fúthu, ag taisteal nó ag obair i mBallstát eile agus go dtiocfaidh leo brath air go bhfuil a gcearta á gcosaint, is cuma cén áit san Aontas Eorpach ina mbíonn siad.

Cé hé cé?

Tá cúig stiúrthóireacht san Ard-Stiúrthóireacht - Ceartas Sibhialta, Ceartas Coiriúil, Cearta Bunúsacha, Saoránacht an Aontais, agus Comhionannas agus Tomhaltóirí.

An Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí