Cosán nascleanúna

  •  
  •  
Baile

Eolas fúinn

Statue

Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais de chuid an Choimisiúin Eorpaigh

Tá na beartais um cheartas, cearta bunúsacha agus saoránacht bunaithe ar na luachanna agus ar na prionsabail is mó a bhfuil meas ag pobal na hEorpa orthu, is é sin, daonlathas, saoirse, caoinfhulaingt agus riail an dlí.

San Eoraip, mar atá sí i gcorp an lae inniu, tá na milliúin saoránach gafa i ngnóthaí trasteorann - ina saol príobháideach nó de bharr a gcuid oibre, staidéir nó mar thomhaltóirí.

Léiríonn bunú Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais na deiseanna nua a tháinig chun cinn de bharr Chonradh Liospóin, feabhas a chur ar ghnáthshaol na saoránach san AE.

Cuirimid réitigh phraiticiúla ar fáil maidir le fadhbanna trasteorann, i dtreo go mbeidh na saoránaigh ar a suaimhneas maidir le maireachtáil, taisteal agus obair i mBallstát eile agus go mbeidh muinín acu go bhfuil a gcearta arna gcosaint, is cuma cén áit san Aontas Eorpach a bhfuil siad.

  • Misean AS an Cheartais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Clár na mór:

Tá ceithre stiúrthóireacht san Ard-Stiúrthóireacht - Ceartas Sibhialta, Ceartas Coiriúil, Cearta Bunúsacha agus Saoránacht an Aontais, agus Comhionannas.

Ardstiúrthóireacht um Cheartas

Cairt na hEagraíochtapdf(91 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.