Navigointipolku

Perustietoa pääosastosta

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Oikeus- ja kuluttaja-asioita ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat EU:n toimintapolitiikat perustuvat eurooppalaisten keskeisiin arvoihin ja periaatteisiin, kuten demokratiaan, vapauteen, suvaitsevaisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

Miljoonat EU-kansalaiset tekevät työtä, opiskelevat tai matkustelevat toisessa EU-maassa tai ostavat tuotteita tai palveluita kotimaansa ulkopuolelta.

Euroopan unioni tarjoaa käytännön ratkaisuja, jotta kansalaiset voivat huoletta asua, matkustaa ja työskennellä muissa EU-maissa ja luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan suojellaan riippumatta siitä, missä EU-maassa he ovat.

Hakemisto

Pääosasto muodostuu viidestä osastosta: siviilioikeus, rikosoikeus, perusoikeudet ja unionin kansalaisuus, tasa-arvo ja kuluttajat

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto