Navigointipolku

Etusivu

Tietoja pääosastosta

Statue

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuuspolitiikat perustuvat eurooppalaisiin arvoihin ja periaatteisiin, kuten demokratiaan, vapauteen, suvaitsevaisuuteen ja laillisuusperiaatteeseen.

Nyky-Euroopassa miljoonat kansalaiset osallistuvat rajat ylittävään toimintaan joko yksityiselämässään, työn tai opiskelun kautta tai kuluttajina.

oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto in perustaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa EU-kansalaisten arkielämää Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Tarjoamme käytännön ratkaisuja rajat ylittäviin ongelmiin, jotta kansalaiset voivat vaivatta asua, matkustaa ja työskennellä muissa jäsenmaissa ja luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan suojellaan riippumatta siitä, missä EU-maassa he ovat.

Kuka kukin on:

Pääosasto koostuu neljästä linjasta: siviilioikeus, rikosoikeus, perusoikeudet ja unionin kansalaisuus ja tasa-arvo.

oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto