Navigatsioonitee

Avaleht

Meist

Statue

õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat

Õigus-, põhiõiguste ja kodakondsuspoliitika tugineb eurooplaste enim väärtustatud väärtustel ja põhimõtetel, nagu näiteks demokraatia, vabadus, sallivus ja õigusriik.

Tänapäeva Euroopas puutuvad miljonid inimesed kokku piiriüleste olukordadega - olgu siis eraelus, töö või õpingute käigus või tarbijatena.

Õigusküsimuste peadirektoraadi loomine kajastab Lissaboni lepingus leiduvaid uusi võimalusi, kuidas ELi kodanike igapäevaelu paremaks muuta.

Pakume praktilisi lahendusi piiriüleste probleemidega toimetulekuks, et kodanikud tunneksid end teises liikmesriigis elades, reisides ja töötades hästi ning et nende õigused oleksid kaitstud olenemata sellest, millises Euroopa Liidu punktis nad parajasti viibivad.

Kes on kes?

Peadirektoraadi moodustavad neli direktoraati - tsiviilõiguse, kriminaalõiguse, põhiõiguste ja liidu kodakondsuse ning võrdõiguslikkuse direktoraat.

Õigusküsimuste peadirektoraat