Navigatsioonitee

Meist

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Õigus-, tarbijakaitse- ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika aluseks on eurooplaste seas enimhinnatud väärtused ning põhimõtted, nagu demokraatia, vabadus, sallivus ja õigusriigi põhimõte.

Tänapäeva Euroopa Liidus puutuvad miljonid inimesed kokku piiriüleste olukordadega – kas eraelus, töö või õpingute käigus või tarbijatena.

Euroopa Liit pakub praktilisi lahendusi piiriülestele probleemidele, et kodanikud tunneksid end teises liikmesriigis elades, reisides ja töötades hästi ning et nende õigused oleksid kaitstud olenemata sellest, millises Euroopa Liidu paigas nad parajasti viibivad.

Kes on kes:

Peadirektoraat koosneb viiest direktoraadist, mis on järgmised: tsiviilõiguse, kriminaalõiguse, põhiõiguste ja liidu kodakondsuse, võrdõiguslikkuse ning tarbijate peadirektoraat.

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat