Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Σχετικά με μας

Statue

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι πολιτικές για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια βασίζονται στις κορυφαίες αξίες και αρχές των Ευρωπαίων, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ανεκτικότητα και το κράτος δικαίου.

Στη σύγχρονη Ευρώπη, εκατομμύρια πολίτες εμπλέκονται σε διασυνοριακές καταστάσεις -είτε στην ιδιωτική τους ζωή, είτε στην εργασία ή τις σπουδές τους, είτε ως καταναλωτές.

Η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης αντανακλά τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Παρέχουμε πρακτικές λύσεις σε διασυνοριακά προβλήματα, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται άνετα με το ενδεχόμενο να ζήσουν, να ταξιδέψουν ή να εργαστούν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται, οπουδήποτε και αν τυχαίνει να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

http://ec.europa.eu/justice/images/about/francoise-le-bail.png

Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης συστήθηκε την 1η Ιουλίου του 2010, μετά το διαχωρισμό της πρώην Γενικής Διεύθυνσης δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας σε δύο διακριτές Γενικές Διευθύνσεις.

Ταυτόχρονα ανέλαβε καθήκοντα η κ. Françoise Le Bail Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , η νέα γενική διευθύντρια της ΓΔ Δικαιοσύνης.

Κατανομή αρμοδιοτήτων:

Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις -πολιτικής δικαιοσύνης, ποινικής δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και ισότητας.

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Οργανόγραμμαpdf(73 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου