Διαδρομή πλοήγησης

Λίγα λόγια για μας

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι πολιτικές για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων βασίζονται στις κορυφαίες αξίες και αρχές των Ευρωπαίων, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ανεκτικότητα και το κράτος δικαίου.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν σήμερα σε διασυνοριακές δραστηριότητες -είτε στην ιδιωτική τους ζωή, στο πλαίσιο της εργασίας ή των σπουδών τους, είτε ως καταναλωτές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει πρακτικές λύσεις σε διασυνοριακά προβλήματα, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται άνετα όταν ζουν, πραγματοποιούν αγορές, ταξιδεύουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βρίσκονται.

Επίσημος κατάλογος

Η γενική διεύθυνση αποτελείται από πέντε διευθύνσεις: πολιτική δικαιοσύνη, ποινική δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια της Ένωσης, ισότητα και καταναλωτές

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών