Sti

Forside

Om os

Statue

Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere

EU's politikker inden for retfærdighed, grundlæggende rettigheder og borgerskab bygger på EU's mest grundlæggende værdier og principper såsom demokrati, frihed, tolerance og retsregler.

I dagens EU oplever millioner af borgere grænseoverskridende situationer - enten i deres privatliv, gennem arbejde eller studier eller som forbrugere.

Oprettelsen af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere sker i tråd med de nye muligheder, der følger af Lissabon-traktaten, for at forbedre EU-borgernes hverdag.

Vi tilbyder praktiske løsninger på grænseoverskridende problemer, så borgerne nemt og bekvemt kan leve, rejse og arbejde i en anden medlemsstat og samtidig have tillid til, at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset hvor de befinder sig i EU.

Hvem er hvem:

Generaldirektoratet består af fire afdelinger: civilret, strafferet, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab og ligestilling.

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender