Sti

Om os

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere

Politikken for retlige anliggender, forbrugeranliggender og ligestilling er baseret på europæernes mest værdsatte værdier og principper, bl.a. demokrati, frihed, tolerance og retsstatsprincippet.

I vore dages EU kommer millioner af borgere i grænseoverskridende situationer – enten i deres privatliv, gennem deres arbejde eller studier eller som forbrugere.

EU tilbyder praktiske løsninger på grænseoverskridende problemer, så borgerne føler sig trygge ved at bo, købe ind, rejse eller arbejde i et andet medlemsland og har tillid til, at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset hvor i EU de befinder sig.

Hvem er hvem:

Generaldirektoratet består af fem direktorater – civilret, strafferet, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab, ligestilling og forbrugere

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere