Sti

Forside

Om os

Statue

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender

EU's politikker inden for retfærdighed, grundlæggende rettigheder og borgerskab bygger på EU's mest grundlæggende værdier og principper såsom demokrati, frihed, tolerance og retsregler.

I dagens EU oplever millioner af borgere grænseoverskridende situationer - enten i deres privatliv, gennem arbejde eller studier eller som forbrugere.

Oprettelsen af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender sker i tråd med de nye muligheder, der følger af Lissabon-traktaten, for at forbedre EU-borgernes hverdag.

Vi tilbyder praktiske løsninger på grænseoverskridende problemer, så borgerne nemt og bekvemt kan leve, rejse og arbejde i en anden medlemsstat og samtidig have tillid til, at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset hvor de befinder sig i EU.

Organisationen i Generaldirektoratet for Retlige Anliggender

http://ec.europa.eu/justice/images/about/francoise-le-bail.png

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender blev etableret den 1. juli 2010, hvor det tidligere Generaldirektorat for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed blev opdelt i to særskilte generaldirektorater.

Samtidig tiltrådte vores nye generaldirektør for GD Retlige Anliggender Francoise Le Bail Vælg oversættelse af det forrige link .

Hvem er hvem:

Generaldirektoratet består af fire afdelinger: civilret, strafferet, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab og ligestilling.

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender

Organisationsdiagrampdf(73 kB) Vælg oversættelse af det forrige link